Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоРегионална информационна банка
Регионалната информационна банка е под формата на онлайн библиотека с документи в три основни направления – Гражданско участие, Партньорство между НПС и местните власти за изпълнение на местни политики и Региона в развитие. Първите две направления съдържат информация в три основни категории: нормативни документи, регламентиращи гражданското участие в процеса на прилагане на политики на местно ниво и взаимодействието му с местната власт, стратегически документи (национални и европейски), разписващи и приоритезиращи необходимостта от гражданско участие и партньорство между НПС и местната власт и добри практики (национални и на страни членки от ЕС), даващи подробна информация за вече изпълнени инициативи в контекста на гражданското участие и взаимодействието между НПС и местната власт за изпълнение на местни политики.
Третото направление (Региона в развитие) сдържа информация в две основни категории: стратегически документи (териториални и секторни), имащи отношение към развитието на региона на регионално, областно и общинско ниво и добри практики, осъществени от НПС и общините в обхвата на РАО ,,Тракия”, имащи отношение към гражданското участие и партньорството между НПС и местна власт.
Програмирана по начин, който позволява потребителите да добавят материали, одобрени от администратора на сайта, регионалната информационна банка ще се превърне в средство за подпомагане на ежедневната работа на неправителствените организации и местните власти в общините-членки и улесняване на взаимодействието помежду им.
0 Comments
Posted on 28 Aug 2009 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре