Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоУправителен съвет и среща на кметовете от РАО "Тракия"
На 6 ноември 2009 г. в конферентната зала на община Твърдица се състоя заседание на УС и среща на кметовете от РАО "Тракия".
Бяха обсъдени въпроси, свързани с проектна готовност на общините и механизмите за осигуряване съфинансиране на проекти по ОП.

Присъстващите кметове решиха:
РАО “Тракия” да се обърне с писма до Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните, с копие до НСОРБ, в които да бъдат направени следните предложения:
1. Да бъдат запазени преференциите, ползвани от общините по фонд ФЛАГ и през 2010 година при условията, действали през 2009 година.

2. Във връзка с направените разходи по приключени проекти по проект “Красива България” в най-кратък срок да бъдат възстановени дължимите средства, като на първо време това да е частта, осигурена от самите общини-бенефициенти.

3. Да бъде обсъдена възможността за законодателна инициатива, базирана на публично частни партньорства, в която фирми да осигурят финансирането на проекта до възстановяване на сумите от УО, като това се включи като условие при провеждане на търга.


0 Comments
Posted on 19 Nov 2009 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре