Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО "Тракия"
Сесия на Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” се проведе на 15 април 2011 г. от 11.00 часа в конферентната зала на хотелски комплекс “Сити” в Стара Загора.
В дневния ред бяха включени отчети на управителните органи на асоциацията, приемане на бюджет и работен план за текущата година.
На заседанието присъства и делегация от Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция, водена от д-р Адем Далгъч, председател на Управителния съвет и кмет на Текирдаг.
Двете сдружения си сътрудничат повече от 10 години в областта на местното самоуправление, икономиката, социалната политика, културата, екологията и селското стопанство.
Беше взето решение да се проведе среща на кметовете, на която да бъдат поканени Министъра по управление на средствата от еврофондовете Томислав Дончев и представители на централната администрация за да бъдат направени предложения за реално провеждане процеса на децентрализация и конкретни мерки, стимулиращи регионалното развитие, които да намерят отражение при програмиране на средващия планов период 2014 - 2020 г. Акцент на обсъждането ще бъдат Югоизточен и Южен централен планов регион.

0 Comments
Posted on 15 Apr 2011 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре