Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоДобра новина в подкрепа на трансграничното сътрудничество в регион Тракия
РАО “Тракия” и партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ” – Турция многократно поставяха въпроса пред Министерството на външните работи, че визовият режим е пречка за развитието на сътрудничеството между общините от двете асоциации и за необходимостта от предприемане на действия за облекчаване на визовия режим на турски граждани – представители на местната власт. Дългогодишните усилия вече имат реален резултат.

Със свое решение от 25 януари 2012 г. Министерски съвет на Република България прие решение за освобождаване от визи на граждани на Република Турция, притежатели на специални (зелени) паспорти. Решението предвижда те да имат право да влизат и преминават транзит през територията на България без виза, както и временно да пребивават на нея за срок не по-голям от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане.

РАО “Тракия” приветства това решение и счита, че то ще подпомогне развитието на сътрудничеството между общините, реализирането на съвместни трансгранични проекти и обмяна на опит в областта на местното самоуправление, икономиката, социалната политика, културата, туризма, екологията, селското стопанство.
0 Comments
Posted on 30 Jan 2012 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре