Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоУспешно участие на РАО "Тракия" в заседанието на Асоциацията на еврорегионите
Като изключително успешно бе оценено от организаторите и домакините на форума, участието на РАО “Тракия” в заседанието на Асоциацията на еврорегионите, проведено на 17 май 2012 г. в Истанбул.
Г-н Кольо Милев, председател на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Сливен приветства участниците с думите:
“Уважаеми колеги и партньори, приятели. Обръщам се към Вас с приятели, защото точно така се чувстваме в тази атмосфера на разбирателство, толерантност и конструктивност. Освен общата граница, нас ни свързват и еднакви цели - стремежът да съхраним, възродим и популяризираме националните си култури и традиции, да осигурим просперитета на общините ни и достоен живот за хората в тях. Надявам се, че ще намерим нови общи приоритети не само за регион Тракия, а и извън него.”
Той изрази удовлетворение от факта, че въпреки промените в ръководствата на сдруженията през годините, има приемственост в работата и новоизбраните управителни органи са разбирали ползите от трансграничното сътрудничество. Г-н Милев заяви готовност да работи активно за развитието на партньорството както с Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция, така и с общините, членуващи в нея.
Особен интерес предизвика докладът на изпълнителния директор на РАО “Тракия” доц. Иван Върляков. Той представи основните моменти от историята на междуобщинското сътрудничество в регион Тракия и реализираните съвместни инициативи от подписването на първия протокол за сътрудничество през 2001 г. до настоящия момент. Акцентира върху съвместните заседания на управителните органи и работни посещения, общите проекти, инициативите в сферата на културата, както и в подкрепа на бизнеса и местното икономическо развитие.
Положителна бе оценката на участниците във форума за добрата практика, превърнала се в традиция, сдруженията да подпомагат представители на бизнеса не само при установяване на контакти, но и при укрепване и развиването им. Те бяха впечатлени от факта, че в резултат на добрите партньорства на ниво общини се променя духа на отношенията между двете държави. Сътрудничество възникнало в началото в сферата на културата и спорта, се пренася в бизнес отношенията, а впоследствие подпомага всички контакти, в т.ч. и административните.
Похвалeни бяха и дългогодишните усилия на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” за облекчаване на визовия режим за турски граждани – представители на местната власт.
Доц.Върляков призова Асоциацията на еврорегионите за подкрепа на дейности в регион Тракия, които касаят всички страни-членки – превенция от зоонози, укрепване на външна граница, съвместни действия при бедствия и аварии и не на последно място при изграждане на нови енергийни коридори.
Участие в заседанието с доклади по темата “Ролята на местните власти в процеса на териториално сътрудничество в разширяваща се Европа” и представяне на добри практики взеха: Мартин Рамирес – генерален секретар на Асоциацията на еврорегионите, Хайретин Гюнгьор – генерален секретар на Националното сдружението на общини на Турция, д-р Адем Далгъч – председател на “ТРАКИЯКЕНТ”, Йоханес Мойсио – експерт “Външни граници” в Асоциацията на еврорегионите, Еско Лотвонен – регионален консул на Финландия, Емин Халебак – кмет на Люлебургас, Ахмет Дургун – кмет на Алпулу, както и Тижен Ейджи – представител по европейските въпроси в Министерството на външните работи на Република Турция.
Г-жа Ейджи подчерта, че е изключително важно да бъдат успешно приключени стартиралите проекти по ТГС България – Турция. В един от тези проекти на стойност близо 1 млн. лева партньори са общините Болярово и Алпулу.
В последвалите срещи между кметове на общини от сдруженията РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” бе обсъдена цялостна програма за развитие на сътрудничеството.
0 Comments
Posted on 22 May 2012 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре