Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Кои сме ние• Регионалната асоциация на общини “Тракия” е учредена на 30 юли 1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е едно от най-големите по територия и население регионално сдружение на общини в България.

• Членове на РАО “Тракия” са 29 общини от 7 области:
Айтос, Асеновград, Болярово, Братя Даскалови, Брезово, Гурково, Гълъбово, Елхово, Карлово, Карнобат, Кричим, Крумовград, Куклен, Николаево, Опан, Павел баня, Перущица, Първомай, Родопи, Садово, Сливен, Созопол, Средец, Стара Загора, Сунгурларе, Твърдица, Тополовград, Тунджа и Чирпан. Асоцииран член на РАО “Тракия” е Съюзът на тракийските дружества в България.

• РАО “Тракия” е посредник на общините-членки в обмена на информация и добри практики и има за цел да стимулира тяхното сътрудничество в разработването на проекти и програми в подкрепа на местното самоуправление, да работи за повишаване ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности и за разширяване участието на гражданите в местното самоуправление.

С какво се занимаваме
Начална страница Нагоре