Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоПодкрепа за община Твърдица в конкурса „SOS Залесяване“
Община Твърдица участва в Националния конкурс на „Нестле България“ АД „SOS Залесяване“.
Нa link: https://www.nestle.bg/bg/misia-zalesyavane-2024 може да разгледате проекта, с който участва община Твърдица и да гласувате.
Целта на участието в проекта е да бъдат възстановени декарите гори, които бяха опожарени от големия пожар през 2021 г. на територията на град Твърдица.
За да подкрепите община Твърдица в конкурса отправяме апел към Вас да гласувате на посочения link до 25 юли 2024 г. (четвъртък).
Благодарим на всеки един за подкрепата!
Заедно можем повече!

Posted on 10 Jul 2024 by rao
Годишна конференция и дискусионен форум в Поморие
Годишна конференция и дискусионен форум по актуални теми за местните власти се проведе на 8 и 9 юли 2024 г. в Поморие. В мероприятието участва Стефан Спасов – началник отдел “Водено от общностите местно развитие“ в Министерството на земеделието и храните, който запозна присъстващите с възможности за финансиране по подхода ВОМР през настоящия планов период и най-често допускани грешки при кандидатстване с проекти.

За пореден път беше дискутирана темата за наближаващия срок за определяне на такса смет по новата методика според количеството изхвърлени отпадъци и реалният риск някои общини да не успеят да приемат навреме наредбите и план-сметката, свързани с това. Акцентирано бе върху търсене на механизъм за разширена отговорност на производителя (този, който произвежда опаковката е замърсителят и той трябва да плаща адекватна такса, а не само крайният потребител).

Бяха обсъдени добри практики и перспективи за сътрудничество с партньорски организации от Гърция и Турция.Опитът на гръцките общини беше представен от г-н Апостолос Йоанну, кмет на община Марония-Сапес. Той разказа за представляваната от него община - намира се в Северна Гърция на 34 км. от окръжния град Гюмюрджина и на няколко километра от беломорския бряг. Населена е със смесено българско и гръцко население. Г-н Йоанну изрази готовност за сътрудничество в сферата на туризма, икономиката и културата.Д-р Шафак Баша, генерален директор на най-голямото водно дружество в Турция - “ИСКИ”, Истанбул представи предизвикателствата пред местните власти, свързани с доставката и пречистване на води. Участниците бяха впечатлени от факта, че само 18% е загубата на питейна вода по мрежата. Управителят на ВиК Сливен г-н Пламен Трифонов изрази готовност за партньорство по така важния за общините сектор.С идеи за бъдещи съвместни инициативи във форума се включи и д-р Георги Барбаров, председател на Българската община в Република Молдова, град Кишинев – обществена организация на българската общност в страната, която се занимава с културно-просветна дейност за съхранение и популяризиране на българското самосъзнание, език, култура, традиции и обичаи сред етническите българи в Молдова и най-вече сред младото поколение.

Posted on 09 Jul 2024 by rao
Делегация от Борго Верчели на Фестивала на лавандулата в Чирпан
В рамките на Фестивала на лавандулата на 21 юни 2024 г. в Чирпан се проведе работна среща с делегация от побратимената община Борго Верчели, водена от кмета Марио Демаджистри. Обсъдени бяха бъдещи съвместни инициативи. Кметът Крачолов запозна гостите с напредъка по изграждането на площад Верчели, който ще бъде открит през следващата година в Чирпан.В дискусията участваха още изпълнителният директор на РАО “Тракия”, кметът на община Карлово, областният управител на Стара Загора, народният представител Красимир Вълчев, зам.-кметовете на община Чирпан, представител на префектура Пиемонт, председателят на италианската Национална асоциация на производителите и преработвателите на ориз и други.

Posted on 22 Jun 2024 by rao
Честит Курбан Байрам!
Към цялата мюсюлманска общност отправям сърдечни пожелания за здраве. Нека Ви съпътстват добри дни и благополучие!

проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО "Тракия"
Posted on 17 Jun 2024 by rao
Работна среща на кметовете от РАО "Тракия" в община Николаево
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 7 юни 2024 г. в село Елхово, община Николаево.Срещата започна с представяне на общините Николаево и Гурково, които наскоро подновиха членството си в Асоциацията. Кметовете Константин Костов и Кънчо Папазов разказаха за социално-икономическото развитие на общините, които представляват, за историята, културата и традициите, както и за проектите, които се реализират в момента и бъдещите намерения.Сред дискутираните актуални теми за местните власти бe наближаващият срок за определяне на такса смет по новата методика според количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка, както е в момента – 2025 година. Всеобщо бе мнението, че с новия начин на изчисляване събираемостта ще намалее и значително ще нарасне необходимото дофинансиране от общините за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Засегнат бе въпросът и за липсата на разяснителни кампании по темата сред населението.
Posted on 07 Jun 2024 by rao
Стефан Радев е преизбран за Председател на УС на РАО "Тракия"
На проведеното отчетно-изборно Общо събрание на РАО "Тракия" на 12 април 2024 г. бяха избрани членове на Управителния и Контролния съвет.Председател на УС на РАО "Тракия" и през този мандат ще бъде Стефан Радев - кмет на община Сливен, а заместник-председатели Васил Едрев - кмет на община Айтос, Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора и Христо Христов - кмет на община Болярово. В състава на Управителния съвет влизат също Димитър Гавазов - кмет на община Сунгурларе, Ивайло Крачолов - кмет на община Чирпан, Калин Калапанов - кмет на община Брезово, Мария Белчева - кмет на община Куклен, Николай Митков - кмет на община Първомай, Николай Тонев - кмет на община Гълъбово и Себихан Мехмед - кмет на община Крумовград.За Председател на Контролния съвет бе избран Атанас Калчев - кмет на община Кричим и членове Маргарита Стаматова - председател на Общински съвет Карнобат и Петър Гендов - кмет на община Елхово.

Приети бяха също отчетите на ръководните органи за 2023 г., бюджет и работен план за 2024 г. Г-н Стефан Радев благодари на всички свои колеги за съвместната работа, за добрия диалог, партньорство и надпартийност - принципи, на които е основано сдружението и вече над четвърт век отстоява. Той изрази увереност, че тенденцията ще се запази и през настоящия мандат.

Възстановено бе членството в РАО "Тракия" на общините Гурково, Николаево и Стара Загора и броят на общините в Асоциацията вече е 29 от 7 области.

Posted on 12 Apr 2024 by rao
Среща-дискусия за повишаването на финансовата автономност на българските общини
На 20 март 2024 г. в Община Стара Загора се проведе среща-дискусия за повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти.
Участници в срещата бяха представители на местните власти от членуващи в РАО “Тракия” общини и граждански организации.„Събира ни една тема, с която сме съпричастни от много години. Тази финансова децентрализация, която не е самоцел, в която вярваме, че ще доведе до едно добро бъдеще тази срана", каза в началото на срещата проф. Иван Върляков.

Част от обсъждането бе и зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев. „Благодаря за поканата и възможността в Стара Загора да се направи дискусия по тази важна тема. Имайки предвид предизвикателствата, които предстоят да се случат в икономическа гледна точка, не само в България, и начинът, по който искаме да развиваме общините си, това е тема на дневен ред. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров също не веднъж е говорил в тази насока."

„Добре дошли в Стара Загора. Поздравявам организаторите, защото безспорно има нужда от подобни дискусии и пожелавам успех на форума“, обърна се към организатори и участници Ивета Лазарова, председател на Общински съвет Стара Загора.

Георги Петров, изпълнителен директор на Форум Гражданско Участие обясни, че целта на тези дискусии е процесите на взимане на решения да бъдат отворени за всички хора.

Славея Христова, експерт от ФГУ, представи Документ с политически съвети, изготвен от експерти от Центъра за експертиза за доброто управление на Съвета на Европа. В него са предложени 2 варианта – Сценарий за цялостна реформа (който отговоря на най-добрите международни практики и на принципите за добро управление) и Постепенен сценарий (който е плавен, поетапен подход, целящ осъществяване на някои най-важни, неотложни реформи, а не цялостна реформа).
Представени бяха и резултатите от изследването Индекс на гражданското участие 2023 г., осъществено от Форум Гражданско Участие.В заключение участниците в мероприятието се обединиха около мнението, че дискусията е била ползотворна. Подкрепят постепенния сценарий, представен в доклада. Считат, че разпределянето на приходите, комбинирано с различните видове субсидии, трансфери, местни данъци и законодателни промени е от изключителна важност за автономията на общините, но за да се случи всичко това трябва да има и политическа воля.

Събитието се осъществява в рамките на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“, подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и изпълняван от Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа.
Posted on 21 Mar 2024 by rao
Честит национален празник, българи!
Нека помним, че сме народ с достойнство и несломим дух. Да съхраним родолюбието и вярата в успеха на обществено значимите каузи, въпреки изпитанията и превратностите на времето, за да бъдем горди наследници на предците си и достоен пример за децата си!

Проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО "Тракия"
Posted on 03 Mar 2024 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 2 февруари 2024 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 12 април 2024 г. от 11.00 часа в конферентната зала на комплекс “Мидалидаре Гастро Пъб”, в село Могилово, община Чирпан, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2023 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2023 г.
3. Определяне размера на годишния членски внос.
4. Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. и приемане проектобюджет за 2024 г.
5. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2024 г.
6. Избор на членове на Управителния и на Контролния съвет на РАО “Тракия”.
7. Други.
Posted on 01 Mar 2024 by rao
Почетният гражданин на Стара Загора проф. Иван Божков празнува 90-и рожден ден днес
Почетният гражданин на Стара Загора, първи ректор на Тракийски университет, председател на Общинския съвет в Стара Загора в периода 1999-2003, депутат в 7-ото Велико народно събрание, приятел и съмишленик на РАО "Тракия" - проф. Иван Божков празнува 90-и рожден ден днес.

Уважаеми професор Божков,
ЧЕСТИТА 90-А ГОДИШНИНА!
Нека житейският Ви път и занапред е изпълнен със здраве, щастие и много успехи!
Животът се измерва в години, но се оценява в хубавите моменти, прекарани с близките хора и с приноса за обществото! Вие определено има с какво да се гордеете – продължавайте с Вашата мъдрост и опит да бъдете пример и вдъхновение!
На многая лета!

Проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО "Тракия"


Posted on 21 Feb 2024 by rao
Представяне на кметовете от РАО "Тракия"
Кратка биографична справка и основни приоритети за мандат 2023-2027 г. на кметовете на членуващите в РАО "Тракия" общини можете да видите тук
Posted on 05 Feb 2024 by rao
Работна среща на кметовете от РАО "Тракия" в Стара Загора
Първото за мандат 2023-2027 г. разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 2 февруари 2024 г. в Стара Загора.
На местните избори през 2023 г. в 20 от членуващите общини бяха избрани същите кметове, а само 7 са нови.Дневният ред на заседанието включваше организационни въпроси като определяне на дата за отчетно-изборно годишно Общо събрание, на което ще бъдат обновени ръководните органи на Асоциацията. Взето бе решение то да се проведе на 12 април 2024 г. Дискутирано бе също привличането на нови общини за членство в РАО “Тракия”, както и възстановяване на членството на напусналите през предходни мандати.

Председателят на РАО “Тракия” и кмет на Сливен г-н Стефан Радев и кметът на община Карнобат и член на Управителния съвет на НСОРБ г-н Георги Димитров разказаха за участието си в Срещата на върха на кметовете на Мрежата на Балканските градове В40 в албанската столица Тирана от 29 до 31 януари 2024 г. Те призоваха да се развива сътрудничеството с мрежите на общини от Турция и Гърция.

Засегнати бяха и актуални проблеми в работата на общините – един от тях е общественият транспорт между населените места. В резултат на намаляване на пътникопотока в много общини тези курсове стават нерентабилни, което налага общественият транспорт да бъде субсидиран и се превръща все повече в социална услуга. Беше решено да се сформира работна група и съвместно с Националното сдружение на общините да бъдат подготвени текстове за законодателни промени в тази насока.
Posted on 02 Feb 2024 by rao
Весели празници!
Posted on 18 Dec 2023 by rao
Местните избори и членуващите в РАО “Тракия” общини
В 17 от членуващите в РАО “Тракия” общини e избран кмет на първи тур. Само в една от тях (Сунгурларе) не е спечелил досегашният кмет.
В 10 общини ще има балотаж, като само в една от тях досегашният кмет не участва (Брезово), но той изобщо не е бил сред кандидатите.

Община Айтос
Кмет: Васил Едрев, избран на първи тур с 62.49%, за четвърти мандат
Общински съвет: 29 мандата се разпределят между 6 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 300 гласа.

Община Асеновград
Общински съвет: 33 мандата се разпределят между 8 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 585 гласа.

Община Болярово
Кмет: Христо Христов, избран на първи тур със 77.75%, за осми мандат
Общински съвет: 11 мандата се разпределят между 3 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 137 гласа.

Община Братя Даскалови
Кмет: Иван Танев, избран на първи тур с 67.31%, за четвърти мандат
Общински съвет: 13 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 215 гласа.

Община Брезово
Общински съвет: 13 мандата се разпределят между 6 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 156 гласа.

Община Гълъбово
Кмет: Николай Тонев, избран на първи тур с 59.70%, за шести мандат
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 256 гласа.

Община Джебел
Кмет: Неджми Али, избран на първи тур с 93.55%, за втори мандат
Общински съвет: 29 мандата се разпределят между 2 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 165 гласа.

Община Елхово
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 4 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 267 гласа.

Община Карлово
Общински съвет: 33 мандата се разпределят между 11 партии и коалиции.

Община Карнобат
Кмет: Георги Димитров, избран на първи тур с 52.30%, за пети мандат
Общински съвет: 21 мандата се разпределят между 6 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 392 гласа.

Община Кричим
Кмет: Атанас Калчев, избран на първи тур с 59.16%, за пети мандат
Общински съвет: 13 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 172 гласа.

Община Крумовград
Кмет: Себихан Мехмед, избрана на първи тур с 83.65%, за шести мандат
Общински съвет: 29 мандата се разпределят между 3 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 294 гласа.

Община Куклен
Кмет: Мария Белчева, избрана на първи тур с 51.68%, за трети мандат
Общински съвет: 13 мандата се разпределят между 4 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 197 гласа.

Община Опан
Кмет: Генчо Колев, избран на първи тур със 70.49%, за трети мандат
Общински съвет: 11 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции.

Община Павел баня
Кмет: Иса Бесоолу, избран на първи тур със 79.38%, за втори мандат
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 3 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 287 гласа.

Община Перущица
Общински съвет: 13 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 110 гласа.

Община Първомай
Общински съвет: 21 мандата се разпределят между 6 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 396 гласа.

Община Родопи
Кмет: Павел Михайлов, избран на първи тур с 66.42%, за втори мандат
Общински съвет: 29 мандата се разпределят между 9 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 392 гласа.

Община Садово
Кмет: Димитър Здравков, избран на първи тур със 78.28%, за четвърти мандат
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 251 гласа.

Община Сливен
Общински съвет: 41 мандата се разпределят между 8 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 666 гласа.

Община Созопол
Кмет: Тихомир Янакиев, избран на първи тур с 57.18%, за втори мандат
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 3 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 356 гласа.

Община Средец
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 6 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 245 гласа.

Община Сунгурларе
Кмет: Димитър Гавазов, избран на първи тур с 55.83%, за първи мандат
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 3 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 260 гласа.

Община Твърдица
Общински съвет: 17 мандата се разпределят между 6 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 208 гласа.

Община Тополовград
Кмет: Божин Божинов, избран на първи тур с 58.44%, за четвърти мандат
Общински съвет: 13 мандата се разпределят между 2 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 328 гласа.

Община Тунджа
Общински съвет: 21 мандата се разпределят между 4 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 421 гласа.

Община Чирпан
Кмет: Ивайло Крачолов, избран на първи тур с 55.01%, за втори мандат
Общински съвет: 21 мандата се разпределят между 5 партии и коалиции. Общинската избирателна квота е 267 гласа.
Posted on 01 Nov 2023 by rao
Честит Ден на българската община и местното самоуправление!
ДО
ВСИЧКИ, ПОСВЕТЕНИ НА КАУЗАТА
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа кметове, общински съветници и общински служители, колеги и партньори,

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

Пожелавам Ви здраве и енергия, за да се справяте все така успешно с предизвикателствата в ежедневната работа. Трудностите са проверка за ценностите ни - изпълненият с кризи мандат 2019-2023 показа, че именно местната власт е най-важната опора за жителите.

Продължавайте да отстоявате обществено значими каузи и успявайте да ги реализирате!

Проф. Иван Върляков
Изп. директор на РАО “Тракия”
Posted on 12 Oct 2023 by rao
Заключителна среща за мандат 2019-2023 г.
Заключителна работна среща на кметовете от РАО "Тракия" за мандат 2019-2023 г. се проведе на 26 септември в община Сливен.Председателят на Управителния съвет г-н Стефан Радев благодари на всички за доброто партньорство и за това, че са работили за развитието на сдружението. Той отчете, че през последните няколко години общините са се справили успешно с различните кризи, обхванали страната.Последва дискусия по актуални теми за местните власти, като акцент беше подготовката на концепции за Интегрирани териториални инвестиции.

Връчени бяха грамоти за принос в развитието на Асоциацията през мандата.Участниците разгледаха и първата текстилна фабрика на Балканите, основана в Сливен.По-късно същия ден представители на РАО "Тракия" се включиха в мероприятията, посветени на празника на община Карнобат, където сред официалните гости бе и президентът на Република България г-н Румен Радев.Posted on 27 Sep 2023 by rao
Общо събрание и дискусионен форум в Поморие
Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” и дискусионен форум по актуални теми за местните власти се проведоха на 5 и 6 юли 2023 г. в Поморие.Бяха приети отчетите на ръководните органи на Асоциацията за 2022 г., както и проектобюджет и програма за дейността за 2023 г.

Сред гостите на събранието бе кметът на община Поморие.В своето приветствие Председателят на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Сливен г-н Стефан Радев каза:
“С убеденост мога да заключа, че за поредна година, въпреки трудностите, градихме атмосфера на партньорство и разбирателство, с осъзнатата необходимост от съзидание. И през настоящата година работните ни срещи ни помагат да решаваме ежедневните си проблеми. РАО “Тракия” е мощен инструмент за междуобщинско сътрудничество, затова си позволявам да Ви призова – бъдете активни и с дейността си да съхраним постигнатото и да го надградим в бъдещето!”В дискусията се включи и г-н Шюкрю Генч, кмет на община Сариер, Истанбул, който е и член на Управителния съвет на Съюза на общините от Тракия, Турция. Той сподели, че турските общини се сблъскват със сходни проблеми – последиците от ковид пандемията и войната в Украйна, недостигът на финансови средства, незаконното строителство, замърсяването и др.Обсъдени бяха възможностите за съвместни проекти между членуващи общини в двете сдружения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция.

Posted on 09 Jul 2023 by rao
Детски фолклорен събор в община Болярово
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" присъства на 23-тото издание на Националния детски фолклорен събор "Върбова свирка свири" на 3 юни 2023 г. в община Болярово.Целите на събора са да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство; да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор; да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования; да се осъществи приемственост между поколенията. В рамките на събора е конкурсът „С песните на Елена Граматикова".След 3 годишно прекъсване поради ковид паднемията, интересът към мероприятието бе изключително голям - участие взеха над 500 талантливи изпълнители от България и състав от Турция, а председател на журито бе прочутата народна певица Калинка Згурова - единствената народна певица, удостоена с наградата Грами.
Posted on 03 Jun 2023 by rao
Честване на Деня на българската просвета и култура в Истанбул
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Иван Върляков и кметът на община Чирпан г-н Ивайло Крачолов бяха сред официалните гости на честването на делото на славянските просветители Св. Св. Кирил и Методий и Деня на българската просвета и култура на 27 май 2023 г. в центъра на Фондацията на българските православни църкви – Българска Екзархия в Истанбул, Турция.Тържеството започна със стихотворения, песни и танци в прослава на българското слово, традиции и култура, изпълнени от учениците от Българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

Беше открита и изложба на български и турски творци.

Кметът на община Чирпан поднесе икона на Светите братя Кирил и Методий, а проф. Върляков - книга "1000 причини да се гордеем, че сме българи" и пожела да продължават да съхраняват българския дух и да учат децата на четмо и писмо, за да станат добри хора и да имаме още 10 хиляди причини да се гордеем, че сме българи.Да споделят празника бяха дошли и представители на Българското генерално консулство в Истанбул начело с генералния консул Васил Вълчев, заместник-председателят на Народното събрание Кристиян Вигенин, директорът на отдела за международна дейност на Истанбулската голяма община Барбарос Бююксагнак.

Обсъдени бяха съвместни бъдещи инициативи в офиса на екзарх Антим - едно чудесно кътче на българщината и център за децата (неделно училище), което заслужава адмирации и подкрепа. Община Чирпан участва в благотворителен търг и ще продължи сътрудничеството с представление на детския театър на 9-10 септември 2023 г. в Истанбул.
Posted on 29 May 2023 by rao
90 години ИСКИ
Делегация от РАО "Тракия" присъства на 26 май 2023 г. в Истанбул на честването на 90 години от учредяването на най-голямото водно дружество в Турция - ИСКИ.

Водоснабдителната система на Истанбул е изградена от французите през 1869 год. ИСКИ е създаден от Кемал Ататюрк през 1933 год, а от 1981 г. обединява вода и канализация. Дружеството е общинско. Председател на Управителния съвет е кметът на Истанбул. Има около 11 хиляди души персонал. ИСКИ обслужва около 16 милиона души, 7 милиона абонати. 23 хиляди км. е дълга мрежата за питейна вода, още толкова за канализация.Благодарение на сътрудничеството между РАО "Тракия" и Съюза на общините от Тракия, Турция, членуващите общини обменят опит с ИСКИ.Posted on 27 May 2023 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 20 април 2023 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 5 юли 2023 г. от 17.00 часа в конферентната зала на Гранд Хотел Поморие, град Поморие, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2022 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2022 г.
3. Определяне размера на годишния членски внос.
4. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. и приемане проектобюджет за 2023 г.
5. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2023 г.
6. Други.
Posted on 23 May 2023 by rao
Празник на Първомай
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" присъства на празника на град Първомай и 50-ите Майски културни тържества.

Специален гост на празника беше Вицепрезидентът на Р България г-жа Илияна Йотова.В словото си, кметът Николай Митков подчерта, че въпреки динамичната и променлива среда, в която са поставени всички общини в България, ръководството на Община Първомай полага усилия и влага енергия и нови идеи за модерното й и успешно развитие.

Поздрав към гражданите отправи и г-жа Йотова като изтъкна богатите традиции на Първомай. Тя приветства доброто партньорство на общинското ръководство с успешните фирми от региона и каза, че обликът на всяко населено място зависи от увеличаване на възможностите за работа, както и от бизнеса, който освен че трябва да работи ефективно, трябва и да е коректен към хората.

Posted on 02 May 2023 by rao
Празник на община Тунджа
Председателят на Управителния съвет, изпълнителният директор и други кметове от РАО "Тракия" бяха гости на честванията, посветени на празника на община Тунджа и Международния ден на Земята.В своето приветствие към жителите г-н Георги Георгиев каза: "Съвместните ни усилия допринесоха общината ни да се превърне в пример за останалите общини, да бъде символ на единство и стожер на българските традиции...

А тунджанци от нашата пъстра, но сплотена общност от 44 села, са тъй различни, но и същевременно тъй близки...

Знам, че можем да преодолеем всички препятствия. Знам, че ни чакат нови успехи, вдъхновени ОТ хората и ЗА хората."

Posted on 21 Apr 2023 by rao
Работна среща на кметовете в Садово
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 20 април 2023 г. в община Садово.

Обсъдена бе подготовката на Общо събрание и годишна конференция в началото на месец юли 2023 г.

С презентация за туристическото райониране в България и ползите от него за общините се включиха представители на Организацията за управление на Тракийски туристически район.

Posted on 21 Apr 2023 by rao
Семинар за община Болярово
Изпълнителният директор на РАО “Тракия” проф. Иван Върляков бе лектор на обучение на тема “Какво е нужно на съвременната община за да бъде успешна” на 14 март 2023 г. в Поморие. Участие в семинара взеха кметове и кметски наместници, общински съветници и администрация от община Болярово.Обсъдени бяха предизвикателствата пред местните власти в условията на инфлация и политическа криза, както и най-актуалните проблеми на малките населени места – недостиг на финансови средства, лошо състояние на пътната инфраструктура, недобро мобилно покритие и липса на интернет, затруднен достъп до здравни услуги, нерегламентираните сметища, безстопанствени животни и др.

Posted on 14 Mar 2023 by rao
Работно посещение в Истанбул
Делегация на РАО “Тракия”, включваща председателя на Управителния съвет г-н Стефан Радев, изпълнителния директор, кметовете на общините Тунджа, Кричим, Садово, Куклен, Перущица и ръководствата на “ВиК” ЕАД Бургас и “ВиК” ЕАД Пловдив е на работно посещение в Истанбул, Турция от 1 до 4 февруари 2023 г.

Днес участниците се срещнаха с директора на най-голямото водно дружество в Турция – ИСКИ, г-н Шафак Баша, за да обсъдят предизвикателствата и решения във ВиК-сектора.Разгледан бе командният център на ИСКИ.

В програмата на посещението са предвидени работни срещи и с кмета на район Сариер и общински експерти за обмяна на опит и добри практики и дискутиране на възможни сфери за сътрудничество.
Posted on 02 Feb 2023 by rao
Работна среща на кметовете в Стара Загора
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 20 януари 2023 г. в Стара Загора. Дискутирани бяха затрудненията на общините във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2023 г. и продължаване прилагането на разпоредби от действащия през 2022 година бюджет.Обсъдено бе и предстоящо посещение на делегация от РАО "Тракия" в Истанбул в началото на месец февруари, по покана на г-н Шафак Баша, генерален директор на най-голямото водно дружество в Турция - ИСКИ и г-н Шюкрю Дженк, кмет на район Сариер.

Posted on 20 Jan 2023 by rao
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
Posted on 16 Dec 2022 by rao
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!
Уважаеми госпожи и господа кметове, общински съветници и общински служители,
Уважаеми колеги и партньори,

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ!

Пожелавам Ви да сте здрави и енергични, да продължавате да намирате вдъхновение и мотивация в работата си, да посрещате със съпричастност ежедневните проблеми на жителите и да ги изпращате с решения. Нека трудностите по пътя не Ви отказват, а усъвършенстват, а резултатите от дейността Ви да бъдат повод за гордост и заслужен авторитет.
На днешния празник да си припомним, че общината не е само място, а общност от хора и каква ще е тя зависи от усилията на всички ни!

Проф. Иван Върляков
Изп. директор на РАО “Тракия”
Posted on 12 Oct 2022 by rao
Работна среща на кметовете от РАО “Тракия” в Карнобат
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 26.09.2022 г. в община Карнобат. В дискусията по актуални теми за местните власти се включиха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова и областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова.Бяха обсъдени изключително важни въпроси като мерки за справяне с енергийната криза, диспропорциите в развитието на общините, изграждането на ВиК инфраструктура, необходимостта от законодателни промени и процеса на децентрализация.В своето приветствие г-жа Йотова заяви: "Националните институции са важни, но всеки от нас първо се обръща със своите проблеми към кмета и общинското ръководство. На местната власт хората разчитат много да ги преведе през кризите.“

След заседанието, участниците се включиха в проявите, посветени на честването на празника на община Карнобат."Виждаме, че големите проблеми са общи, нямат политически цвят и заради това е нужно да се уважаваме, обичаме и добруваме помежду си, да търсим мостовете, а не онова, което ни разделя“ - каза в своето обръщение кметът на общината-домакин г-н Георги Димитров.
Posted on 27 Sep 2022 by rao
25 години РАО "Тракия"
Представители на членуващите общините (предимно кметове и председатели на общински съвети), председатели на Управителния съвет от минали мандати, партньорски организации от страната и чужбина се събраха в Поморие на 7 юли 2022 г., за честването на 25 години от учредяването на РАО "Тракия".Гости на празника бяха консулът на България в Милано, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България, зам.-министърът на труда и социалната политика, представители на Съюза на общините от Тракия, Турция, и др.Особен интерес предизвика презентация за историята на Асоциацията и успехите и предизвикателствата през годините, която представи изпълнителният директор проф. Иван Върляков. В заключение той подчерта, че сдружението е създадено от общините за общините и какво ще е неговото бъдеще зависи от усилията на всички.

Участниците бяха единодушни, че целите и принципите, които обединяват учредителите през 1997 г. да създадат надпартийно, неправителствено, независимо и доброволно сдружение са валидни и четвърт век по-късно.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева поздрави членовете на асоциацията от името на Управителния съвет, ръководството и екипа на Сдружението: „Пожелаваме Ви увереност, енергия и сили да продължавате да развивате потенциала на общините от региона и да израствате като обединение, което ги прави по-силни. Пожелаваме Ви да развивате активно сътрудничеството и с общини от други държави, защото, независимо от своята сила и мащаб, глобалните проблеми, могат да бъдат преодолени само с локални решения.На всички членове и партньорски организации бяха връчени юбилейни символи - часовник с вечен календар.

Предишния ден се проведе Общо събрание, на което бяха приети отчетите на ръководните органи за 2021 г., както и проектобюджет и работна програма за 2022 г.

Posted on 09 Jul 2022 by rao
Работна среща на кметовете и международен форум
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе в комплекс Мидалидаре, село Могилово, община Чирпан на 17 юни 2022 г.

Представителите на местните власти се включиха и в организирания от община Чирпан Мeждународен туристическо-икономически форум, който се провежда за втора поредна година в рамките на Международния фестивал на лавандулата и целта му е популяризиране на региона и подобряване на инвестиционния климат.
Участници в мероприятието бяха също и търговско-промишлени палати от Италия, Сърбия, Турция и Израел и посланиците на Индия, Босна и Херцеговина, Виетнам, Беларус, Сърбия и Турция, министърът на туризма на Р България и други представители на централни, регионални, местни власти и браншови организации от страната и чужбина.Председателят на Управителния съвет на РАО “Тракия”, Стефан Радев в своето приветствие заяви: “Целта ни е да сме полезни с такива форуми, които да са платформа за инициативи и общините ни да привличат нови почитатели.”

От членуващите в РАО “Тракия” общини презентации за културно-историческите обекти и забележителности на тяхната територия и щандове с рекламни материали представиха Сливен, Тунджа и Перущица.


Posted on 18 Jun 2022 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 15 април 2022 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 6 юли 2022 г. от 17.00 часа в конферентната зала на Гранд Хотел Поморие, град Поморие, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2021 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2021 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. и приемане проектобюджет за 2022 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2022 г.
5. Други.
Posted on 18 May 2022 by rao
Работна среща на кметовете в община Тунджа
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 15 април 2022 г. в община Тунджа.Обсъдени бяха актуални теми за местните власти - проблеми при изпълнение на проекти, свързани с ръста на цените на строителните материали и енергоносителите и оставащите кратки срокове до приключването им; стопанисването и разпореждането с имоти общинска собственост и др.

Взето бе решение годишното отчетно Общо събране на Асоциацията да се проведе на 6 юли 2022 г. в Поморие.

Участниците разгледаха изложба, посветена на 35 години от учредяването на община Тунджа, а кметът г-н Георги Георгиев разказа за историята на общината, която е уникална със своето административно-териториално устройство - включва 44 села, разположени около град Ямбол.

Posted on 15 Apr 2022 by rao
Работни срещи в Италия
Изпълнителният директор на РАО "Тракия", заедно с кмета на Чирпан - Ивайло Крачолов и председателя на Общински съвет Чирпан - Иван Станчев, участваха в работни срещи с кметовете на Верчели и Борго Верчели в регион Пиемонт на 6 април 2022 г.Кметът на Верчели Андреа Корсаро представи града, известен като европейската столица на ориза, със стратегическо географско положение между административните центрове на Ломбардия и Пиемонт - Милано и Торино, безспорен производител на отлични сортове вино, съхраняващ различни културни паметници и родно място на спортни шампиони в областта на фехтовката, футбола и гимнастиката.
Представителите на Чирпан също запознаха събеседниците си с характеристиките на българската община и ги поканиха на най-важния туристически форум за Чирпан и региона, който ще се проведе в средата на месец юни 2022 г. и на "Фестивал на лавандулата“.

Двете страни изразиха готовност за сътрудничество по общи европейски проекти, с цел обмяна на опит и добри практики в областта на културата, образованието, спорта, икономиката и др. Обсъдена бе и възможността за побратимяване между Чирпан и Верчели.

Сред договорените общи мероприятия е Местните инициативни групи на двете страни да разработят съвместен проект за трансгранично сътрудничество за реставрация и консервация на културни обекти, сред които популярната сграда "Българският замък" (принадлежала на българско знатно семейство до 1700 г.), за да се превърне в средище за българите в Италия.

Посещението на делегацията бе организирано със съдействието на генералния консул на Република България в Милано, Таня Димитрова.
Posted on 08 Apr 2022 by rao
Работна среща на кметовете в Кричим
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 11 март 2022 г. в община Кричим. Сред дискутираните теми бяха отмененият мораториум върху придобиването по давност на държавни и общински имоти и отражението върху общините, както и проблеми в бюджета, недостатъчно ресурси, неясни перспективи и изпълнение на стартирали обекти.
Обсъден бе и график за предстоящи мероприятия на сдружението и членовете му.


Posted on 11 Mar 2022 by rao
Работна среща на кметовете в Перущица
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 28.01.2022 г. в община Перущица. Акцент в дискусиите бяха затрудненията на общините поради забавяне приемането на Държавния бюджет за 2022 г., необходимостта от механизъм за компенсиране на общините поради драстичното поскъпване на ел. енергията, както и ниските възнаграждения в общинска администрация, което е пречка за задържането на висококвалифицирани кадри.Заседанието се проведе в уникалната обстановка на “Дановото училище” - едно от първите в България и културен обект с национално значение, а след това участниците разгледаха Историческия музей и църквата "Свети Архангел Михаил" в Перущица.

Posted on 28 Jan 2022 by rao
Весели празници!

Posted on 18 Dec 2021 by rao
Работна среща на кметовете в Стара Загора
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 17 декември 2021 г. в Стара Загора.Възстановено бе членството на община Перущица в Асоциацията.Дискутирани бяха теми като очакваната рамка на държавния бюджет за 2022 г. в частта, касаеща местните власти, енергийната криза и отражението й върху общините, актуалната ковид обстановка и др.
Posted on 17 Dec 2021 by rao
Честит Ден на българската община!
Уважаеми госпожи и господа кметове, общински съветници и служители,
Уважаеми партньори и съмишленици,

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

Пожелавам Ви да продължавате със същата съзидателна сила да допринасяте за превръщане на общините в привлекателно място за живеене и инвестиции, да се гордеете със значимостта на Вашата работа и постигнатите успехи!
Пред нас стоят големите цели за утвърждаване на местното самоуправление, наложени от динамиката на времето, в което живеем и нуждите на гражданите, а когато има мотивирани личности, резултатите винаги са налице.
В личен план Ви пожелавам здраве и дълголетие. Нека дните Ви да са спокойни, трудът оценен, а празниците истински!


Проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО “Тракия”
Posted on 12 Oct 2021 by rao
Международен икономически форум
Международен икономически форум, организиран от община Чирпан в сътрудничество с общините Садово и Опан, РАО “Тракия” и Търговско-промишлената палата в Стара Загора се проведе на 5 септември 2021 г. в комплекс Мидалидаре, с. Могилово.

Участие взеха представители на областни и общински власти, както и на бизнеса от Турция (общини Сарай и Шаркьой), Сърбия (общини Пантелей, Ниш) и Беларус (Брестка област).
Осъществените контакти с Текирдаг и Шаркьой са благодарение на дългогодишното партньорство между РАО “Тракия” и Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция.В своето приветствие кметът на общината-домакин г-н Крачолов каза: “Заедно с колегите от съседните общини знаем какви са съвместните ни възможностите за бъдещи инвестиции. Затова сме избрали в икономическия форум да участват региони с предприятия близки до нашите - в областта на винопроизводството, преработвателната промишленост и туристическия бранш. Туризмът е основна сфера, в която ще обсъждаме сътрудничество.”

Форумът завърши с подписването на 2 конкретни споразумения за сътрудничество.
Posted on 06 Sep 2021 by rao
Общо събрание на РАО “Тракия”
Годишно Общо събрание на РАО “Тракия” се проведе на 16 юли 2021 г. в Гранд Хотел Поморие. В дневния ред бяха включени отчетите на ръководните органи, приемане на отчет за бюджета за предходната година и проектобюджет и работен план за 2021 г. Всеобщо бе мнението, че пандемията от коронавирус се е отразила на една от най-активните сфери в дейността на РАО “Тракия” – трансграничното и международно сътрудничество.

Последва дискусия по актуални теми за местните власти, в която се включи и проф. Мария Нейкова, областен управител на област Бургас. Обсъдени бяха необходимостта и възможностите за нови приходоизточници за финансиране на общински дейности, ВиК сектора, поддръжката на общинските пътища и липсата на механизми за санкции и контрол, когато се разбиват от тежка техника и др.В заключение г-н Стефан Радев, председател на УС на РАО “Тракия” и кмет на община Сливен каза: “Отчитаме като много ценно споделянето на опит за решаване на актуални проблеми на местно ниво, както и отстояване на позиции пред органите на централната власт за реална децентрализация. Така, заедно с промените в нормативната база ще имаме възможност да бъдем по-самостоятелни, но едновременно - по-отговорни и отворени за бързо решаване на проблемите в нашите общини.”
Posted on 17 Jul 2021 by rao
Общо събрание на РАО “Тракия”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 28 май 2021 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 16 юли 2021 г. от 17.00 часа в конферентната зала на Гранд Хотел Поморие, град Поморие, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2020 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. и приемане проектобюджет за 2021 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2021 г.
5. Други.
Posted on 14 Jun 2021 by rao
Весели празници!
Posted on 22 Dec 2020 by rao
Работна среща на кметовете в община Сливен
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 11 септември 2020 г. в община Сливен.Сред дискутираните теми бяха инструментите за финансиране на важни за общините проекти, социалната политика и инвестициите в различните общини, децентрализацията, необходимостта от интеграция на малцинствените групи, както и актуалната епидемична обстановка.

Кметът на Сливен г-н Стефан Радев запозна участниците с най-важните факти от историята на града и развитието на общината през годините, както и с текущите проекти, които се реализират и бъдещите намерения.В дневния ред на заседанието бе включено и приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно разпоредбите на ЗМИП, касаещи юридическите лица с нестопанска цел.

Posted on 11 Sep 2020 by rao
Кметът на община Сливен е новият Председател на Управителния съвет на РАО “Тракия”
На проведеното Общо събрание на РАО “Тракия” днес в Стара Загора бяха избрани нови членове на ръководните органи. Председател на Управителния съвет през новия мандат ще бъде Стефан Радев, кмет на община Сливен, а негови заместници – Георги Георгиев, кмет на община Тунджа, Васил Едрев – кмет на община Айтос и Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград.В състава на Управителния съвет като членове са включени също Димитър Здравков - кмет на община Садово, Мария Белчева - кмет на община Куклен, Николай Митков - кмет на община Първомай, Ивайло Крачолов - кмет на община Чирпан, Николай Тонев - кмет на община Гълъбово, Христо Христов - кмет на община Болярово и Петър Киров - кмет на община Елхово.

Контролният съвет ще бъде в състав: Председател – Атанас Калчев, кмет на община Кричим и членове Атанас Атанасов – кмет на община Твърдица и Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет Карнобат.
Posted on 17 Jul 2020 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 13 март 2020 г., отчетно-изборното Общо събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 17 юли 2020 г. от 11.00 часа в конферентната зала на хотелски комплекс “Сити”, в град Стара Загора, адрес: бул. "Патриарх Евтимий" 23, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2019 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2019 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. и приемане проектобюджет за 2020 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2020 г.
5. Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”.
6. Други.
Posted on 15 Jun 2020 by rao
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Posted on 18 Dec 2019 by rao
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!
Уважаеми госпожи и господа кметове, общински съветници и служители,
Поздравявам Ви по случай Деня на българската община – 12 октомври!
Бъдете все така последователни в действията си и отговорни при вземане на решения и изпълнение на задълженията си в полза на гражданите.
В личен план ви пожелавам най-вече здраве, а в ежедневната ви отговорна работа да има по-малко стрес и повече удовлетворение от постигнатото. И нека въпреки трудностите, винаги да намирате мотивация да продължавате да работите за каузата местно самоуправление!
Честит празник!

Проф. Иван Върляков
Изп. директор на РАО “Тракия”
Posted on 11 Oct 2019 by rao
Поредна инициатива в сферата на трансграничното сътрудничество
Делегация от РАО “Тракия” бе на посещение в Текирда и Чорлу на 23 и 24 август 2019 г. Проведени бяха работни срещи с председателя на “ТРАКИЯКЕНТ” и кмет на община Текирда, както и с ръководството на община Сюлейманпаша и с представители на Търговско-промишлената камара.

Обсъдени бяха предстоящи съвместни инициативи. Взето бе решение представители на "ТРАКИЯКЕНТ" да участват в последното за мандата заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" на 26 септември в Карнобат.

Posted on 25 Aug 2019 by rao
Работно посещение в Ниш и Белград
Делегация от РАО “Тракия” бе на работно посещение в Ниш и Белград от 14 до 16 юни 2019 г. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество с представители на местните власти там в областта на културата, спорта, икономическото развитие и инвестиции.

Posted on 22 Jun 2019 by rao
Дискусионен форум за превенция на епизоотични кризи
Изпълнителният директор на РАО “Тракия” бе модератор на дискусионен форум на тема “По-добър синхрон между институциите и стопаните на животни с цел превенция на епизоотични кризи на външната граница на ЕС", организиран от община Болярово на 12 април 2019 г.Участие взеха представители на Министерството на земеделието, храните и горите, на Българската агенция по безопасност на храните, МВР и Областна администрация – Ямбол, други институции, неправителствени организации и академични среди, местни власти, ветеринарни специалисти, стопани. Изключително полезно бе участието на декана на Ветеринарно-медицински факултет към Тракийски университет, Стара Загора и преподавател в катедрата по ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести - проф. дн Михни Люцканов и на изпълнителния директор на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация - проф. Иван Станков.

Направени бяха много и подробни изводи и анализи след умъртвяването на дребни преживни животни заради откритите огнища на чума в Странджа през лятото на 2018 г. и набелязани мерки да не се повтаря подобна трагедия в района и като цяло в държавата.
Ще бъден създаден работен екип с представители на всички заинтересовани страни, които да оформят и изпратят предложения на държавно ниво и съответно под някаква форма те да станат част от нови нормативни уредби.
Всеобщо бе мнението, че подобни срещи са полезни, дискусията е протекла в позитивен дух и всички са имали възможност да представят своята гледна точка.
Posted on 13 Apr 2019 by rao
Община Първомай бе домакин на Общото събрание на РАО “Тракия”
Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” се проведе на 22 март 2019 г. в община Първомай.Делегатите гласуваха отчетите на ръководните органи за 2018 г. и бюджет и работен план за 2019 г.В своето приветствие Председателят на Управителния съвет г-н Ангел Папазов каза:

“Като най-голямо постижение отчитаме и през този мандат, че успяхме да запазим духа и смисъла от съществуването на нашата Асоциация. Всички наши срещи, дейности, делови и неформални контакти бяха и са подчинени на духа на толерантност, равноправие и взаимно уважение. В РАО “Тракия” няма малки и големи общини, нито политически и партийни деления. В дейността ни водещ винаги е бил партньорският принцип на толерантност и професионализъм с една цел – да си свършим по-добре работата като представители на местните власти и то в услуга на гражданите.

Наред с успехите, заедно натрупахме най-големия капитал – приятелството.”Преди събранието, във фоайето на общината бе организирана изложба “Произведено в Първомай”, на която участниците имаха възможност да разгледат продукти на фирми от региона, както и щанд с уникални сувенири ръчна изработка.Posted on 24 Mar 2019 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 25 януари 2019 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 22 март 2019 г. от 11.00 часа в пленарната зала на община Първомай, в град Първомай, ул. “Братя Миладинови”-юг №50, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2018 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2018 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. и приемане проектобюджет за 2019 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2019 г.
5. Други.
Posted on 12 Feb 2019 by rao
Работна среща на кметовете в Стара Загора
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 25 януари 2019 г. в Стара Загора.
Взето бе решение Общото отчетно събрание на Асоциацията да бъде на 22 март 2019 г. в община Първомай.
Обсъдена бе усложнената метеорологична обстановка в някои общини и готовността на местните власти да предотвратят опасността от наводнения. Кметовете дискутираха и приемането на бюджетите в общините и наредбите за местните данъци и такси.
Posted on 28 Jan 2019 by rao
Весели празници!

Posted on 19 Dec 2018 by rao
Работна среща на кметовете в община Николаево
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 5 декември 2018 г. в община Николаево.
Срещата започна с приветствие от кмета г-н Косьо Косев. Той разказа за инфраструктурата, икономиката, реализираните проекти и традициите в общината-домакин.Възстановено бе членството на община Опан в Асоциацията.Сред дискутираните теми бе Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА, изготвен от Министерство на финансите във връзка с протестите на кметове на кметства. Законопроектът е насочен към гарантиране изпълнението на общинските бюджети в частта им за кметствата. Същевременно предоставя права на кметовете на кметства за участие в комисиите за подбор на кандидати по обществените поръчки, в приемателните комисии при строителство на територията на кметството. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на разходната част бюджета на общината в частта му за кметствата.Всеобщо бе мнението, че предложените промени ще затруднят оперативната работа на кметовете на общини и ограничат възможността им да вземат решения, което ще промени философията на местното самоуправление.След деловата част, участниците се включиха в традиционния “кметски двубой”, който община Николаево организира всяка година в навечерието на Никулден – състезание по риболов и за най-хубаво вино собствено производство.

Posted on 06 Dec 2018 by rao
Посещение в Братислава
Представители на РАО “Тракия” участваха в едно от най-популярните благотворителни мероприятия в Словакия – Коледният базар в Братислава. Събитието се провежда традиционно всяка година в края на месец ноември и е своеобразна презентация на дипломатическите представителства в страната. Посланик Йорданка Чобанова активно се включи в популяризирането на щанда "Произведено в България", а кметовете на общините Първомай и Садово лично представиха продукти от регион Тракия.Участието на делегация от РАО "Тракия" е в резултат на установеното партньорство с Посолството на Република България в Словакия през 2017 г. и цели разширяване на сътрудничеството в сферата на местното самоуправление и икономическото развитие.

Posted on 25 Nov 2018 by rao
Обмяна на опит и добри практики
Поредната инициатива за повишаване квалификацията на общински служители чрез обмяна на добри практики се провежда на 16 и 17 ноември 2018 г. в Първомай.

Представителите на администрацията от общините Тунджа и Първомай ще споделят опит и начини за решаване на актуални проблеми и за повишаване качеството на предоставяните услуги на населението.

Днес срещата започна с представяне на общината-домакин. Г-н Ангел Папазов разказа за социалното и икономическо развитие на Първомай и показа продукти на фирми-производители от региона.
Кметът на община Тунджа г-н Георги Георгиев направи атрактивен подарък - кукерска маска, с пожелание тя да пази община Първомай от зли сили.

Posted on 16 Nov 2018 by rao
Работно посещение в град Пенза, Русия
Делегация от РАО “Тракия”, включваща Председателя на УС и кмет на община Първомай Ангел Папазов, кмета на община Садово Димитър Здравков и изпълнителния директор проф. Иван Върляков бе на работно посещение в град Пенза, Русия на 29 и 30 октомври 2018 г.Проведени бяха работни срещи с ръководството на общината и областта, както и с председателя на Асоциация за развитието на регион Пенза.
Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в сферата на културата и туризма и обмяната на опит между различни общински експерти от двете държави.Постигната бе договореност с държавния университета в Пенза за взаимодействие в сферата на археологията, физиологията и регионалното развитие.В програмата бе включено и посещение на технопарк “Рамеев”, чиято основна цел е създаване на благоприятни условия за развитието на малки и средни предприятия, занимаващи се с научни разработки и внедряването на иновации (напр. в сферата на информационните технологии, високотехнологични медицински изделия и др.)Представителите на РАО “Тракия” разгледаха и общинския Център за култура, спорт и свободно време в Пенза.

Posted on 01 Nov 2018 by rao
Започна X-тата Юбилейна среща на побратимените градове от България и Русия
Срещата бе открита с изпълнение на младежкия ансамбъл на Наро-Фоминск.

В дискусионния панел за опита и взаимодействието на побратимените градове от Русия и България в сферата на културата, здравеопазването и туризма с презентация по темата се включи председателят на РАО “Тракия“ и кмет на община Първомай г-н Ангел Папазов.Кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов отправи покана към представителите от Крим да посетят България, тъй като там живеят над 3500 българи, които произвеждат вино.Следват посещения в Медицински перинатален център, средно образователно училище и детска ясла в Наро-Фоминск.
Posted on 25 Oct 2018 by rao
Делегация от РАО “Тракия” на работно посещение в Русия
Делегация от РАО “Тракия” ще бъде на работно посещение в Русия от 24 до 31 октомври 2018 г. Представителите на сдружението ще участват в Десетата юбилейна среща на побратимените градове от България и Русия, организирана от НСОРБ и Международната асоциация „Побратимени градове“ в град Наро-Фоминск, Московска област. Програмата включва три панела за обмен на добри практики, посветени на иновациите и инвестициите в благоустройството, комуналните дейности и жилищната политика в градовете, участието на младите хора и културата, здравеопазването и туризма.

Делегацията ще посети и град Пенза с цел установяване на контакти и обсъждане на възможности за сътрудничество с местните и регионални власти там.
Posted on 19 Oct 2018 by rao
Ден на българската община
Уважаеми госпожи и господа кметове,
Уважаеми председатели на общински съвети, общински съветници, общински служители,
Уважаеми партньори, приятели и съмишленици,
От името на РАО “Тракия” приемете най-сърдечните ми поздрави по случай Деня на българската община – 12 октомври!
Пожелавам Ви да бъдете здрави, търпеливи и съпричастни към проблемите на жителите, креативни, последователни и обединени в усилията за подобряване качеството на живот в населените места.
Нека отговорната работа, която изпълнявате Ви носи удовлетворение и гордост, защото професионализъм и усърдието Ви са гаранция за авторитета на местното самоуправление!
Честит празник!

Проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО "Тракия"
Posted on 12 Oct 2018 by rao
Работна среща на кметовете в община Карнобат
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 26 септември 2018 г. в община Карнобат.Мероприятието бе част от инициативите, свързани с честването на празника на града. Сред официалните гости бяха представителни делегации от общините Рибарск, Ярослав - Русия и Хайраболу - Турция.

Posted on 26 Sep 2018 by rao
Чирпан отбеляза 133 години от Съединението на България
Председателят на Управителния съвет и изпълнителният директор на РАО “Тракия” взеха участие в честванията, посветени на 133 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България и Празника на Чирпан.В словото си кмета на общината г-жа Кичка Петкова подчерта: "Съединението се е превърнало в акт на национална символика и ни помага да се обърнем назад към миналото, за да видим бъдещето".

По-рано същия ден се състоя тържествена сесия на Общинския съвет в Чирпан. Проведен бе и форум "Наше минало" в двора на Историческия музей, който включва възстановки на рицарски двубои, демонстрации и експозиция, представяща въоръжението на траките и римските легионери.
Posted on 06 Sep 2018 by rao
Изложба "Археологическите богатства на Гълъбово"
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Иван Върляков присъства на официалното откриване на изложба от уникални съкровища на 29 август 2018 г. в община Гълъбово. Експонатите от изложбата са намерени при разкопките на могила в Гълъбово, по-стара от древната Троя, известна в научните среди като "Култура Гълъбово", позната на археолозите от цял свят, но малко известна у нас. Мероприятието е част от инициативите, свързани с честването на празника на града.

Posted on 31 Aug 2018 by rao
Международен панаир в Чорлу
Делегация от РАО "Тракия" присъства на официалното откриване на Международния търговски и селскостопански панаир в Чорлу, Турция. В периода от 30 юли до 5 август 2018 г. на мащабното изложение над 200 водещи марки и производители ще предлагат стоките си на площ от близо 30 хиляди квадратни метра, с големи намаления.Проведени бяха работни срещи с Председателя на Търговско-промишлената камара - Иззет Волкан, с каймакамина на Чорлу - Левент Калъч, с генералния консул на Република България в Одрин - Васил Вълчев, с кмета на Чорлу и с други представители на местните власти.
Posted on 30 Jul 2018 by rao
Работна среща на кметовете и дискусионен форум за развитието на туризма
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 19 и 20 юли 2018 г. в еко хотел “Здравец”, на територията на община Куклен. Мероприятието започна с представяне на общината-домакин от кмета г-жа Мария Белчева.Участниците продължиха с дискусия по актуални теми - възможността и срокът за прехвърлянето на стопанисваните от общини язовири на държавата, ситуацията с чумата по дребните преживни животни в Бургаска и Ямболска област и ролята на местните власти, промените в Закона за лова и опазване на дивеча и др.Организиран бе и форум “Възможности за развитие на туризма в общините от РАО “Тракия”. С презентации по темата се включиха Снежана Александрова, началник отдел "Координация и европейска интеграция" в Областна администрация Пловдив, Любозар Фратев, председател на Управителния съвет на “Тракийски туристически район“ и представители от членуващите общини. Участие взе и Милка Нанова, директор на дирекция “Програми и проекти” в Министерството на туризма, която представи проект за новите туристически райони и възможностите за осигуряване на финансиране за промотиране и реклама на спа, балнео и уелнес дестинациите ни зад граница.
Posted on 20 Jul 2018 by rao
Работна среща на кметовете в община Родопи
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 15 юни 2018 г. в община Родопи. Срещата започна с представяне на общината-домакин. Кметът г-н Пламен Спасов разказа за административното устойство, географското разположение и потенциала за развитие на общината.
Община Родопи е разположена на територия от 540 кв.км., няма административен център, включва 21 селища - кметства, кметски наместничества и населени места, 7 от които са планински. Населението е около 34 хиляди души. Г-н Спасов сподели, че има голям интерес към селата - годишно се издават по 800 разрешителни за строеж на къщи. Основните проблеми са лошото състояние на пътната мрежа и недостигът на детски градини.Обсъдено бе разширяване на сътрудничеството между РАО “Тракия” и общини от Словакия, Беларус и Русия.
Сред дискутираните теми бе и ниското заплащане на общинските служители, което води до текучество на кадри и влошаване на качеството на услугите за гражданите – проблем, който представителите на местните власти ще настояват да бъде взет под внимание при формиране на държавния бюджет за 2019 г.

Взето бе решение следващата работна среща на кметовете да се проведе на 19 и 20 юли 2018 г. в община Куклен.

Posted on 15 Jun 2018 by rao
Ден на България в Загреб
Делегация от РАО "Тракия" участва на 12 май 2018 г. в инициативата "Ден на България в Загреб". Мероприятието е част от програмата на посолството на Рeпублика България в Загреб, свързана с Председателството на страната ни на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.Представянето се проведе на един от най-централните площади в Загреб, който се радва на висока посещаемост, както от хърватски граждани, така и от най-различни чуждестранни туристи. То бе открито от посланика на България в Република Хърватия Таня Димитрова, а сред официалните гости бяха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в Загреб Бранко Баричевич и ръководителят на Представителството на Европейския парламент в Загреб Виолета Станичич.

Целта бе да бъде представена по най-атрактивен начин България като туристическа дестинация чрез организиране на тематични щандове и предоставяне на информация за зимните и летните курорти, за културните и исторически забележителности, за наличието на над 600 минерални извора, характерните аромати, кулинария, вино и др.РАО "Тракия" участва с щанд с характерни български храни и напитки от регион Тракия, представени от Председателя на Управителния съвет и кмет на община Първомай г-н Ангел Папазов, който предизвика изключителен интерес.Със свой щанд се включи и община Садово, който впечатли министър председателя на Хърватска Андрей Пленкович.Кулминацията в програмата бяха изпълненията на фолклорен ансамбъл "Пирин" и кръшното българско хоро.

Posted on 12 May 2018 by rao
Поредна инициатива в сферата на трансграничното сътрудничество
По покана на Управителния съвет на Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия "ТРАКИЯКЕНТ", Турция делегация, включваща представители на общините, членуващи в РАО "Тракия" бe на работно посещение в Текирда в периода 12-14 април 2018 г. Мероприятието е част от програмата за съвместни дейности между двете сдружения.

Проведена бе работна среща в община Текирда, с кмета Кадир Албайрак, който е и Председател на “ТРАКИЯКЕНТ”.Последва посещение в община Сюлейманпаша.Участниците разгледаха пречиствателна станция за питейни води и посетиха язовир, водозахранващ Текирда.
Posted on 14 Apr 2018 by rao
Община Елхово бe домакин на Общото събрание на РАО "Тракия"
Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” се проведе на 30 март 2018 г. в общинска зала “Eлхово”, в град Елхово. Мероприятието започна с приветствие и представяне на общината-домакин от кмета г-н Петър Киров, който е и член на Управителния съвет на РАО “Тракия”.Дневният ред на Общото събрание включваше отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Бяха направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.В Общото събрание участваха делегатите - кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гости на мероприятието присъстваха представители на партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция (кметовете на Кешан, Чорлу, Буюк Мандра, Визе и Хавса), както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева.По-рано същия ден, в кабинета на кмета на община Елхово се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”.

Posted on 30 Mar 2018 by rao
Общо събрание на РАО “Тракия”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 12 януари 2018 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 30 март 2018 г. от 11.00 часа в общинска зала “Eлхово”, в град Елхово, ул. “Търговска” 31, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2017 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2017 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и приемане проектобюджет за 2018 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2018 г.
5. Промени в Устава на РАО “Тракия”.
6. Други.


Posted on 20 Feb 2018 by rao
Заседание на Управителния съвет в Стара Загора
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 12 януари в Стара Загора. Бяха планирани дейностите на Асоциацията през 2018 г. и обсъдено организирането на сесия на отчетно Общо събрание.След деловата част, участниците вдигнаха наздравица в чест на изпълнителния директор проф. Иван Върляков, който в края на месец декември навърши 60 години и му пожелаха дълголетие и още много постижения в местното самоуправление и академичните среди.

Posted on 13 Jan 2018 by rao
Весели празници!
Posted on 14 Dec 2017 by rao
"Кметски двубой" край язовира в Николаево
На 5 декември, в навечерието на Никулден, община Николаево за поредна година организира традиционния турнир “Кметски двубой”.Повече от 15 участници – кметове и кметски наместници, председатели на ОбС, депутати се включиха в оспорвана надпревара по риболов на шаран и дегустация на домашно вино. Приз и в двете категории спечели Иван Танев, кмет на Братя Даскалови.Представителите на местните власти от РАО “Тракия” за пореден път доказаха, че еднакво добре могат и да работят, и да се забавляват заедно и да бъдат както достойни конкуренти, така и надеждни партньори. Те поздравиха домакина – Косьо Косев, кмет на Николаево за атрактивния начин, по който популяризира региона.По-рано същия ден, деца от основното училище и възпитаници на местната професионална гимназия пробваха уменията и късмета си в риболова, а за най-добрите имаше и награди.
Posted on 05 Dec 2017 by rao
Обмяна на опит в сферата на местното самоуправление в Словакия и Сърбия
Делегация от РАО “Тракия”, включваща кметове и други представители на местните власти от общините Първомай, Болярово, Братя Даскалови, Брезово, Карнобат, Крумовград, Николаево, Родопи, Созопол, Стралджа, Сунгурларе, Твърдица, изпълнилния директор на Асоциацията и зам.-председателя на Съюза на тракийските дружества бе на посещение в Република Словакия и Република Сърбия в периода 11-15 ноември 2017 г.
Мероприятието се организира от РАО “Тракия” в партньорство с Посолството на Република България в Братислава.Посещението започна с разглеждане на завод “Печиварне Серед“ в Братислава и беседа с професор Щефан Касай, президент на Фондация за образование и наука и председател на Надзорния съвет на I.D.C. Holding – компания, която е най-големият производител на бонбони и сухи сладкарски изделия.Бяха формулирани идеи за сътрудничество с български фирми от хранително-вкусовата промишленост, включително възможностите за получаване на суровини от тях, необходими за осигуряване на производството. Освен възможности за създаване на търговски връзки, бяха обсъдени и перспективите за партньорство с български университети и научни институции.В края на срещата професор Касай заяви: „От дълги години имам много приятели в България, но започвайки с днешния ден намирам нови и нови. Приятели, с които човек може да се радва и да направи много неща, които да са в полза за страната му, за съвместните цели и интереси“.Последва посещение на Словашката агенция за развитие на инвестициите и търговията.

Изключително ползотворна бе проведена работна среща с ръководството на община Братислава-Старе место, която е обществен, културен, политически и туристически център на Словакия. В дискусията за добри практики и предизвикателства в сферата на местното самоуправление, както и възможностите за сътрудничество между България и Словашката република в различни области на икономиката, туризма, културата и спорта се включиха Н. Пр. г-жа Йорданка Чобанова - извънреден и пълномощен посланик в Словашката република, Радослав Щевчик – кмет на община Братислава-Старе Место, Яна Шпанкова – зам.-кмет, Петер Осуски – общински съветник и депутат в НС, бивш зам.-кмет на общината и Ивета Хахнова – председател на Общинския съвет.Представителите на българската делегация проведоха и работна среща в община Цървени кръст, в чиито граници влиза северозападната част на град Ниш и 23 села.
Posted on 15 Nov 2017 by rao
Обмяна на опит с представители на ВиК Текирда
По покана на кмета на община Карнобат Георги Димитров, областния управител Вълчо Чолаков и инж. Ганчо Тенев, изпълнителен директор на ВиК-Бургас на работно посещение в България пристигнаха представители на ВиК Текирда /ТЕСКИ/. Това е поредната съвместна дейност, която се осъществява благодарение на партньорството между РАО “Тракия” и Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция. Целта на инициативата е обмяна на опит в областта на изграждането и поддържането на водоснабдителните и пречиствателни системи, управлението на водните обекти, превенция от наводнения и др.Делегацията е водена от генералния директор на “ВиК” Текирда – д-р Шафак Баша. Гостите бяха посрещнати в Бургас на 2 ноември от кмета Георги Димитров. По време на визитата бе проведена работна среща с инж. Ганчо Тенев, изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД и председател на Националната асоциация на ВиК операторите. Гостите бяха запознати как функционират системите за управление и контрол на качеството, количеството и дебита на питейните води на територията на област Бургас. Инж. Тенев разказа за структурата, дейността и текущите намерения на дружеството, чиято задача е свързана с водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването на отпадъчните води във всички населени места в Бургаска област. От своя страна кметът Димитров подчерта, че в резултат на доброто сътрудничество между общината и ВиК-Бургас се реализира сериозна инвестиционна програма за подмяна на комуникациите в Карнобат. Това позволява извършването на основни ремонти на пътната инфраструктура и намаляване загубите на питейна вода. Кметът сподели, че общината има подготвен проект за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, който се очаква да бъде реализиран с европейско финансиране през този програмен период.На 3 ноември срещите продължиха в областна администрация Бургас. Към групата се присъединиха проф. Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО “Тракия “ и председателят на УС – Ангел Папазов. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, както и нови съвместни инициативи.
Posted on 04 Nov 2017 by rao
Кметове от РАО "Тракия" изпратиха д-р Евгений Желев в последния му земен път


Ангел Папазов, кмет на община Първомай и Председател на РАО "Тракия" написа в книгата за съболезнования:

"Скъпи приятелю и колега, победният ход на тежката артилерия на Тракийските кметове на градове от България, Турция и Гърция ще продължава и ти винаги ще бъдеш с нас!
Поклон пред светлата ти памет!"
Posted on 23 Oct 2017 by rao
Съболезнователен адрес по повод кончината на д-р Евгений Желев
Опечалени близки,

От името на Управителния съвет и всички кметове на общини, членуващи в Регионална асоциация на общините “Тракия” и от мое име ви поднасям нашите най-искрени съболезнования по повод кончината на д-р Евгений Желев. Заедно с вас свеждаме глави пред достойния житейски път на нашия уважаван колега и приятел.

Д-р Желев ще запомним с неугасващия му ентусиазъм и активността му в диалога между местните, регионални и централни власти в името на благоденствието на общините и техните жители.

Припознат от колегите си като пръв между равни и избиран за Председател 2 мандата на РАО “Тракия”, д-р Желев остави траен отпечатък в сътрудничеството между органите на местното самоуправление не само в нашата страна, но и бе в основата на създаването на мрежата на общини от България, Турция и Гърция.

За всички нас, които го познавахме, той беше и ще остане пример с отговорното си отношение към изпълнението на поетите задължения и с чисто човешките си качества и добродетели.

Поклон пред паметта му!

Проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО “Тракия“
Posted on 21 Oct 2017 by rao
Честит Ден на българската община!
Уважаеми госпожи и господа кметове, председатели на общински съвети, общински съветници и служители,
От името на РАО “Тракия” ви поздравявам по случай Деня на българската община – 12 октомври!
На всички вас, посветени на каузата местно самоуправление, пожелавам да продължавате да работите компетентно и отговорно, да отстоявате принципите си и намирате правилните решения във всяка ситуация, да изграждате доверие и получавате подкрепа от гражданите.
Бъдете здрави, приемайте с мъдрост и търпение предизвикателствата в ежедневието и празнувайте заедно успехите си!

Проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО "Тракия"
Posted on 12 Oct 2017 by rao
Община Куклен се присъедини към РАО “Тракия”
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 26 септември 2017 г. в община Карнобат. Представителите на местните власти дискутираха последните промени в нормативната база, имащи отношение към финансовите ресурси на общините.

За пълноправен член на РАО “Тракия” бе приета община Куклен.След деловата част, присъстващите кметове се включиха в честванията, посветени на празника на Карнобат."Това, че всички сме заедно тук, за да загърбим дребните заяждания и гледаме напред в бъдещето, нашето по-добро бъдеще, ми дава вяра, че вървим в правилната посока", каза кметът на общината-домакин Георги Димитров.
Специални гости за празника на Карнобат бяха общински служители от община Тана, Северна Норвегия.
Posted on 27 Sep 2017 by rao
Община Родопи е най-новият член на РАО “Тракия”
Семейството на общините-членки се увеличава успоредно с честването на 20-ата годишнина от създаването на Асоциацията. На заседание на Управителния съвет, проведено на 9 юни 2017 г., за пълноправен член на РАО “Тракия” бе приета община Родопи.Posted on 13 Jun 2017 by rao
20 години РАО "Тракия"
Община Созопол бе домакин на тържествените мероприятия по случай 20 години от учредяването на Регионална асоциация на общините “Тракия”, които се проведоха 9 и 10 юни 2017 г. В тях взеха участие над 70 представители на: членуващите общините (предимно кметове и председатели на общински съвети), общини – партньори от чужбина, учредители на Асоциацията и председатели на Управителния съвет на РАО “Тракия” от минали мандати, регионални сдружения на общини от България и чужбина, партньорски организации, институции, бизнес.Бяха проведени заседания на ръководните органи на Асоциацията - Управителен и Контролен съвет и отчетна сесия на Общото събрание.Във фоайето на читалище “Отец Паисий” в Созопол бе организирана Изложба “Произведено в “Тракия” (щандове, на които гостите имаха възможност да се запознаят с дейността на фирмите от региона и да опитат от продукцията им).

Както подобава на всеки рожден ден, имаше торта и подаръци.

На 10 юни 2017 г., в конферентната зала на хотел "Марина Бийч" - Дюни се проведе Дискусионен форум “Местно самоуправление, регионално и международно сътрудничество“, с участието на представители на партньорски организации от чужбина. Своят опит по темата представиха общините Болярово, Първомай и Тунджа. Презентация направи и г-н Шафак Баша, генерален директор на ВиК Текирда, Турция.

Posted on 13 Jun 2017 by rao
Общо събрание на РАО “Тракия”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 13 януари 2017 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 9 юни 2017 г., от 16.00 часа, в читалище “Отец Паисий”, гр. Созопол, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет
2. Отчет на Контролния съвет
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. и приемане проектобюджет за 2017 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2017 г.
5. Други
Posted on 21 Apr 2017 by rao
Работна среща на кметовете в община Тунджа
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 19 април 2017 г. в община Тунджа.
С приветствие за добре дошли към присъстващите се обърна кметът на общината-домакин Георги Георгиев, акцентирайки, че тяхното пристъствие е знак на отношение и уважение към нейните жители.Сред дискутираните теми беше реализирането на общински дейности с цел приходи, планиране на съвместни международни инициативи с представители на бизнеса от различни сектори, като беше обсъден и проектът на Програма за провеждане на Общо събрание на асоциацията и годишна конференция по повод 20 години от учредяването на РАО "Тракия".Дискусията продължи с оценка на полезността на междуобщинското сътрудничество и положителните резултати от него, методите за взаимопомощ между тях при разработването на проекти и програми в подкрепа на местното самоуправление, повишаване ефективността и прозрачността на дейността на общините, при осъществяване на техните отговорности и разширяване участието на гражданите в местното самоуправление.
Posted on 20 Apr 2017 by rao
Бизнес форум в община Тунджа
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" участва в бизнес форум на тема "Общинският план за развитие – стратегии, концепции и визия" на 13 април 2017 г. Мероприятието бе част от празничните прояви, посветени на Деня на община Тунджа - 22 април и честване на 30 години от създаването й.Основните акценти в дискусиите бяха текущото изпълнение на Общинския план за развитие на община Тунджа за периода 2014 – 2020 г., възможностите на подхода Водено от общностите местно развитие и стратегиите за местно развитие, както и перспективите на биопроизводството в общината.

През предходния програмен период 2007 – 2013 г., МИГ-Тунджа е реализирала в партньорство с местния бизнес над 60 проекта с осигурен финансов ресурс от над 3 млн. лева. Това нарежда МИГ-Тунджа на първо място сред 35-те функциониращи през периода местни инициативни групи.Подготовката на новата многофондова стратегия на МИГ – Тунджа е към своя край, чрез нея от Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и  Оперативна програма „Околна среда” ще се кандидатства за общ финансов ресурс, на стойност близо 9 млн. лева. Това я прави най-мащабната стратегия за Водено от общностите местно развитие в цялата страна.

Новият подход Водено от общностите местно развитие дава възможност на територията на община Тунджа да бъде изградена и нова инициативна група по Програмата за морско дело и рибарство.

В края на форума представители на бизнеса изказаха своята благодарност към кметът на община Тунджа Георги Георгиев и цялото ръководство за диалогът, ползотворното сътрудничество и подкрепата, които винаги са получавали в лицето на общината.
Posted on 18 Apr 2017 by rao
Работна среща на кметовете в Кричим
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 24 февруари 2017 г. в община Кричим.Акцент в дискусиите бяха въпроси, касаещи развитието на сектора по водоснабдяване и канализация и взаимоотношенията между местните и централни власти по отношение управление, собственост и експлоатацията на мрежите и съоръженията, включени в състава на водоснабдителните и канализационните системи. Дискутирани бяха и проблемите, свързани със стопанисването на язовирите и други водни обекти.

Взето бе решение на следващата работна среща на кметовете в община Тунджа през месец април да бъдат поканени представители на ресорните институции, отговорни за хидромелиорациите.

Posted on 24 Feb 2017 by rao
Гласувайте за Созопол в престижна европейска класация
Класацията е на принципа „от туриста за туриста” и крайният резултат се определя от милионите европейски туристи, които имат възможност да гласуват за своите любими дестинации. Тя е създадена от „Добрите европейски дестинации“ - организация, базирана в Брюксел и имаща за цел да насърчава културата и туризма в Европа. В партньорство с EDEN мрежата тя предоставя уникална възможност за реклама и популяризиране на номинираните за „Европейска дестинация” и насърчава потребителите на туристически услуги да бъдат активни в избора си и оценката по време на гласуването на интернет платформата на EDEN, което ще се проведе от 20 януари до 10 февруари 2017 г.

За „Европейска дестинация” 2017 се състезават 20 европейски града.
Сред номинираните дестинации, които ще участват в престижната класация и ще разчитат на гласа на всеки един европеец, освен Созопол са още Милано, Брюксел, Сан Себастиан, Вроцлав, Рим, Париж, Барселона, Берлин, Виена, Порто, Атина, Нови Сад, Загреб и др. 

В миналогодишната класация своя глас са дали близо 40 милиона европейци, които също са избирали между 20 туристически дестинации.

Официалният адрес на страницата за гласуване ще бъде http://vote.ebdest.in/

Хората също ще имат възможност да гласуват директно от страницата, посветена на Созопол, която ще бъде активна от 14.00 часа на 19.01.2017 г.
http://europeanbestdestinations.com/destinations/sozopol/
Posted on 17 Jan 2017 by rao
Работна среща на кметовете в Стара Загора
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 13 януари 2017 г. в Стара Загора. Сред дискутираните теми бяха проблемите, свързани с определянето на такса смет, образование, здравеопазване, реализирането на общински дейности с цел приходи, както и планиране на съвместни международни инициативи с представители на бизнеса от различни сектори.Взето бе решение Общото отчетно събрание на асоциацията да се проведе на 9 и 10 юни 2017 г. в Созопол, когато ще бъде и честването на 20 години от учредяването на РАО “Тракия”.

Планирани са следващите работни срещи на кметовете да бъдат в община Кричим в края на месец февруари и в община Тунджа в началото на април.

Posted on 13 Jan 2017 by rao
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Posted on 19 Dec 2016 by rao
Никулденски „кметски“ двубой
За пета поредна година по случай празника на община Николаево – 6 декември, Никулден, се проведе „кметски“ двубой. Представителите на местните власти се включиха в състезание по риболов и в конкурс за най-хубаво вино собствено производство.Завидни умения демонстрираха домакините, но както във всяка битка има и победител - призът тази година получи Радньо Манолов, кмет на община Брезово.Участниците в атрактивната надпревара бяха категорични, че са достойни конкуренти край язовира, но в ежедневието ще са от един отбор и ще се справят заедно с многобройните предизвикателства пред общините.
Posted on 09 Dec 2016 by rao
Бизнес форум в Република Хърватия
Бизнес делегация, заедно с представители на община Първомай и РАО “Тракия” участва на 5 декември 2016 г. в бизнес форум в Загреб, организиран от Посолството на Република България там и Хърватската стопанска камара. На събитието общините и водещи фирми от хранително-вкусовата промишленост презентираха своя икономически и експортен потенциал.

Форумът стартира с обръщения от българска страна от посланик Таня Димитрова и заместник-председателя на Хърватската търговска камара Силва Стипич Кобали, които акцентираха върху ключовото значение на задълбочаване трансграничното и регионалното сътрудничество в сферата на икономиката с фокус върху опциите за привличане на средства по линия на структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

Бяха проведени работни срещи с хърватски фирми, търговци на едро и представители на вериги магазини. Целта на инициативата е развитие на двустранните икономически отношения. Близостта на езика, кухнята, както и наличието на общи допирни точки от историята на двете държави са важна предпоставка това да се случи.Българските производители се включиха и в традиционния благотворителен Коледен базар в Загреб със свои щандове, с което освен че рекламираха своите продукти, допринесоха една благородна кауза да бъде изпълнена. Средствата от проведеното благотворително мероприятие са предназначени за детската градина Владимир Назор и Музикалната школа Бруно Бийелински в гр. Дарувар, както и за осигуряване на съдействие за дейността на системата SO DO- El, програма за социално развитие, ориентирана към деца и младежи в Хърватия.

Posted on 05 Dec 2016 by rao
Ползотворни срещи и нови възможности за сътрудничество между общини от РАО „Тракия“ и Истарска област, Хърватия
С изключителното съдействие на българския посланик в Загреб Таня Димитрова, делегация на Регионалната асоциация на общини „Тракия“ осъществи работно посещение в Истарска област, Хърватия в периода 16-19 октомври 2016 г.

Съставът на делегацията включва Ангел Папазов, Председател на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Първомай, проф. Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО “Тракия”, Георги Георгиев – зам.-председател на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Тунджа, кметове, заместник-кметове и общински съветници от Болярово, Братя Даскалови, Брезово, Карнобат, Крумовград, Поморие, Садово и Созопол.Успоредно с осъществените запознанства, представителите на местните власти от двете държави обмениха опит по актуални въпроси и обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество. Работните срещи с градоначалниците на Пула, Воднян, Пазин, Лабин, Пореч и областната управа на Истарска област дадоха възможност за запознаване с основните характеристики в дейността им и обща информация за административно-териториалното устройство на Република Хърватия.Няколко бяха акцентите на водените разговори: проблеми и предизвикателствата пред местните власти - взаимоотношения между местната законодателна и изпълнителна власт, устойчивото развитие, управлението на ресурси и на отпадъци, привличане на инвестиции, двустранният културен обмен, както и възможноститие за побратимяване и сътрудничество между общините. От българска страна бяха споделени както добрите практики при реализирането на проекти по европейски програми, така и направените грешки на база на натрупания 10-годишен опит.Постигната бе предварителна договореност за сътрудничество между общини от двете държави и бяха договорени бъдещите стъпки в тази посока – съвместни културни и спортни прояви, участие в традиционния коледен базар в Загреб в началото на декември 2016 г., чрез организирането на изложба „Произведено в Тракия“ на която представители на фирми от двете държави да осъществят контакти с подкрепата на местните власти.В рамките на визитата делегацията получи възможност рядката възможност да присъства и на откриването от посланик Таня Димитрова на първата за град Пула изложба на български книги, издадени на хърватски език „Език свещен на моите деди“ на 17 октомври.

Posted on 21 Oct 2016 by rao
Работна среща на кметовете в Карнобат
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се състоя на 26 септември 2016 г. в община Карнобат.Дискутирано бе провеждането на предстоящ обучителен семинар за обмяна на опит в сферата на местното самоуправление в Република Хърватия в периода 16-20 октомври 2016 г.

Семинарът се организира от РАО “Тракия” в партньорство с Посолството на Република България в Загреб и Областния управител на Истрийската жупания (област).

Основната част от семинара ще е в град Пула, но ще бъдат посетени и други общини от Истрийска област – Воднян, Пазин, Лабин, Пореч, Новиград и др. Ще бъдат осъществени работни срещи с представители на местни и регионални власти там. Програмата включва и посещение на Агенцията за развитие на селските райони Истрия в град Гортанов брйег. Българската делегация ще участва в откриване на изложба в Пула, инициирана от Посолството на България в Загреб, под надслов “Eзик свещен на моите деди”. Изложбата включва пътеписи, исторически романи и стихосбирки на български автори, издадени на хърватски език.

Теми, които ще се обсъждат са добри практики при реализирането на проекти по европейски програми; проблеми и предизвикателства пред местните власти - взаимоотношения между местната законодателна и местната изпълнителна власт, устойчиво развитие, управление на ресурси и на отпадъци, привличане на инвестиции и др.; възможности за побратимяване и сътрудничество между общините, културен обмен и др.

След работното заседание, кметовете взеха участие в честванията, посветени на празника на община Карнобат.
Posted on 27 Sep 2016 by rao
Ползотворни работни срещи на делегация от РАО "Тракия" в Турция
Въпреки напрегнатата обстановка в Република Турция, успешно приключи посещението на делегацията от РАО “Тракия”. В периода от 20 до 22 юли 216 г. бяха проведени работни срещи с кмета на Текирда и Председател на “ТРАКИЯКЕНТ” Кадир Албайрак, с изпълнителния директор на турското сдружение на общини и с кметовете на Сюлейманпаша, Шаркьой и Мармара Ереглиси. Обсъдени бяха съвместни инициативи, най-вече в областта на обмяна на опит между различни общински експерти.Любопитен факт е, че кметовете на Шаркьой и Мармара Ереглиси, които са градоначалници вече четвърти мандат, са едни от основните учредители на турското сдружение на общини и инициатори на междуобщинското сътрудничество в регион Тракия.Участниците имаха възможност да посетят и новоизграждащата се станция за пречистване на отпадни води край Текирда и язовир Чокал, а по време на работна среща с генералния директор на “ВиК” Текирда Шафак Баша се запознаха с интересни факти относно функционирането на системите за управление и контрол на качеството, количеството и дебита на питейните води.Г-н Баша разказа за структурата, дейността и текущите намерения на управляваната от него институция, която е с годишен бюджет около 250 млн. долара. ВиК Текирда е самостоятелно дружество, но в пряка връзка и добра субординация с местната и централна власт. До края на 2018 г. се предвижда да бъдат решени проблемите с водоснабдяването, а до 2019 г. – с пречистването на отпадни води, като това трябва да стане без допълнително да се натоварват финансово жителите.

Posted on 25 Jul 2016 by rao
Работна среща на кметовете в Чирпан
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 13 юли 2016 г. в община Чирпан. Акцент в дискусиите бяха стандартите и критериите, както и начините за подобряване на качеството и трудностите, свързани с постигане на устойчивост във времето на социалните услуги, предоставяни в Центровете за настаняване от семеен тип и Центровете за обществена подкрепа, възможностите на общините за кандидатстване по проект “Красива България” по мярка “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” и актуалните изменения в Изборния кодекс, променящи прага за образуване на кметство (съответно и провеждането на избори за кмет на кметство), на 350 жители.

Posted on 14 Jul 2016 by rao
Празник на традициите в община Тунджа
Втори общински празник на традициите под мотото „Модата се мени, фолклорът остава“ бе проведен на 2 юли в парка на с. Генерал Инзово. Включиха се жители от 28 села от община Тунджа, представящи разнообразието от носии, местни обичаи и ястия. Празникът представлява един различен поглед и прочит на тунджанското танцово, музикално, кулинарно и приложно изкуство.
Сред гостите, облечен в народна носия, бе и Председателят на РАО "Тракия" и кмет на община Първомай - Ангел Папазов.

Posted on 04 Jul 2016 by rao
Форум в община Първомай
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 27 май 2016 г. в община Първомай.Сред дискутираните теми бяха вече приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за публичните финанси, които дават възможност на общини в тежко финансово състояние да влязат в процедура по оздравяване и да получат безлихвен заем от правителството. Основните притеснения на представителите на местните власти са свързани с прекалените правомощия, които Законът дава на финансовия министър при прилагането на този механизъм и възможността за субективна преценка при решаването кои общини да получат финансиране.

За пореден път бяха обсъдени проблемите и неяснотите, свързани с предложенията за въвеждането на нова методика за определяне на такса смет – какъв ефект биха имали промените върху физическите и юридическите лица и как новите размери ще се отразят на събираемостта на налога.

След заседанието, кметове и представители на бизнеса участваха във форум, на който бе презентирана дейността на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Той е създаден към Министерството на земеделието и храните на Република България с Постановление на Министерски съвет № 158 от 26 юни 2015 година, като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните, със седалище гр. София.Центърът съдейства за укрепване на двустранното и многостранното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство и храните, чрез определяне и подбор на ключови за тях области и чрез стимулиране на ефективно взаимодействие между икономическите субекти на страните. Центърът е платформа за планиране и насърчаване на изпълнението на реалното сътрудничество между реални лица в селското стопанство - сдружения и фирми, ангажирани в селското стопанство, дърводобива и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области.На специално подредени изложбени щандове, участниците във форума имаха възможността да се запознаят с дейността на фирми и дегустират произведеното в регион Тракия –плодове, зеленчуци, месни и млечни продукти и сладкиши.

Posted on 27 May 2016 by rao
Бизнес форум в община Тунджа
На 15 април 2016 г., в рамките на проявите, посветени на празника на община Тунджа, за поредна година се проведе бизнес форум с участието на представители на бизнеса, земеделски производители, общински съветници, общинска администрация и неправителствения сектор.
Кметът г-н Георги Георгиев приветства присъстващите, подчертавайки, че общината е била винаги иновативна и отворена за сътрудничество, пожела спорна работа и ползотворни дискусии.Изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Върляков представи възможностите за селскостопанските производители през новия програмен период 2014–2020 и перспективите за производството на биологични продукти.Георги Митев представи мерките за финансиране на бизнеса на територията на община Тунджа чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие.

На форума беше подробно разгледана и възможността за подобряване сигурността на територията на община Тунджа и създаване на ситуационен център и ползите от него.
Posted on 18 Apr 2016 by rao
Международна конференция
Изпълнителният директор на РАО “Тракия” участва в международната конференция на 31 март 2016 г. в София, на тема “Доброто управление на местно ниво – предизвикателства и перспективи”, организирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Европейския комитет за демокрация и управление на Съвета на Европа.

Проф. Върляков представи опита си като независим експерт–оценител на общини, кандидатствали за европейския приз Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.Сред официалните гости на конференцията бяха Лиляна Павлова (Министър на регионалното развитие и благоустройството), Румен Александров (Зам.-министър на външните работи), Томислав Дончев (Зам.-министър председател по европейските фондове и икономическа политика), Андреас Кийфер (Генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа), Даниел Павлов (Председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново) и други. Участваха и много представители на местните власти и асоциации от България и Норвегия и международни експерти към Съвета на Европа.
Posted on 04 Apr 2016 by rao
РАО “Тракия” с ново ръководство
На проведеното Общо събрание на РАО “Тракия” на 25 март 2016 г. в Стара Загора бяха избрани нови ръководни органи. Председател на Управителния съвет през мандат 2015-2019 г. ще бъде кметът на община Първомай Ангел Папазов, а негови заместници – Георги Георгиев (кмет на община Тунджа), Иван Алексиев (кмет на община Поморие) и Кичка Петкова (кмет на община Чирпан). В състава на Управителния съвет влизат още Атанас Атанасов (кмет на община Твърдица), Божин Божинов (кмет на община Тополовград), д-р Емил Караиванов (кмет на община Асеновград), Маргарита Стаматова (председател на Общински съвет Карнобат), Николай Тонев (кмет на община Гълъбово), Петър Киров (кмет на община Елхово) и Себихан Мехмед (кмет на община Крумовград).За Председател на Контролния съвет бе избран кметът на община Айтос Васил Едрев, и членове Атанас Калчев (кмет на община Кричим) и Христо Христов (кмет на община Болярово).

Делегатите в Общото събрание единодушно приеха работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2016 г., с основни приоритети: стимулиране на сътрудничеството между общините и обмяната на опит и добри практики; представителство и защита на интересите на членовете пред централната власт; трансгранично сътрудничество; развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление и институционална устойчивост.На досегашния председател на Асоциацията г-н Кольо Милев бе връчено най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) – златен медал “Капитан Петко войвода” с лента, за ползотворното сътрудничество между РАО “Тракия” и СТДБ през мандат 2011-2015 г. и за личната му подкрепа на тракийската кауза.Представителите на местните власти, участващи в срещата направиха лични дарения за възстановяване сградата на изгорялото ОУ “Христо Смирненски" в град Карнобат, с което освен съпричастността си, показаха и силата на междуобщинското сътрудничество.
Posted on 25 Mar 2016 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 15 януари 2016 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 25 март 2016 г. от 11.00 часа в конферентна зала “Загора” на хотелски комплекс “Сити” в Стара Загора, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет на РАО “Тракия”
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия”
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и приемане проектобюджет за 2016 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2016 г.
5. Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”
6. Други
Posted on 29 Jan 2016 by rao
Заседание на Управителния и Контролния съвет
Съвместно заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия” се проведе на 15 януари 2016 г. в Стара Загора. След обсъждане, бе взето решение за дата и дневен ред за Общо отчетно-изборно събрание на сдружението. Участниците в срещата се обединиха около следните водещи принципи за избор на нови членове на ръководните органи, които да бъдат предложени на делегатите на събранието - общината активно да участва в дейността на Асоциацията; да има приемственост, като част от членовете на настоящите управителни и контролни органи участват и в новите; по възможност да има представители на всички области, както и мъже и жени.

Posted on 15 Jan 2016 by rao
Кметовете от РАО "Тракия" през мандат 2015-2019
Информационният бюлетин можете да разгледате тук
Posted on 06 Jan 2016 by rao
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Posted on 18 Dec 2015 by rao
Пореден българо-турски бизнес форум
Ръководствата на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” участваха в българо-турски бизнес форум на 27 ноември 2015 г. в Пловдив. Събитието бе организирано под патронажа на Търговско-промишлена камара – Пловдив съвместно с Търговско-промишлена камара Текирдаг, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и KOSGEB Одрин. Това е поредната инициатива, осъществена благодарение на сътрудничеството между сдруженията на местните власти от България и Турция в областта на икономическото развитие на регионите.Представени бяха презентации за бизнес климата и условия за инвестиции в България, както и европейските програми, по които фирмите могат да получат финансиране като бенефициенти или подизпълнители. Акцентирано бе и на първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България-Турция.Особен интерес предизвика представянето на Тракия икономическата зона - първият в държавата район с целенасочена подкрепа от държавата; публично-частна инициатива, в сътрудничество с местните власти и институции: 9 общини (Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски) и 2 клъстъра. В зоната са реализирани както български, така и чуждестранни инвестиции в размер на над 1 милиард евро.
Последваха двустранни срещи по интереси.

Участниците в срещата се обединиха, че за постигане на устойчиво развитие, са необходими съвместни усилия между държавата, общините и бизнеса.

Присъстващите членове на Управителните съвети на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” обсъдиха бъдещи съвместни дейности.

Posted on 30 Nov 2015 by rao
Публична дискусия
Представители на РАО "Тракия" участваха на 10 ноември 2015 г. в публична дискусия на тема "Граждански мониторинг за по-добро управление", организирана от Сдружение "Болкан Асист". Целта на срещата бе да бъдат представени и обсъдени резултатите от пилотното наблюдение върху дейността на парламента, правителството и местната власт в няколко български общини във връзка с прилагането на основните принципи за добро управление: "Публичност", "Отчетност", "Обществено консултиране", "Партньорство и участие", както и резултатите от проучването на европейския опит в областта на гражданския мониторинг върху дейността на институциите на национално и европейско ниво.
Posted on 11 Nov 2015 by rao
Дискусия върху концепцията за децентрализация на държавното управление
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" участва във втората тематична експертна среща, инициирана от МРРБ, на 6 ноември 2015 г., свързана с изготвянето на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и Програма за нейното изпълнение (2016-2019 г.).На форума бяха представени промени в анализа на процеса на децентрализация, обсъдени на първата работна среща, варианти на концепцията за децентрализация и следващите стъпки по изготвяне на стратегията.

На базата на разискванията от предишната дискусия, бяха предложени два варианта на концепция:
Вариант А: Местно самоуправление. Продължаване на процеса на децентрализация чрез прехвърляне към общинското ниво на самоуправление на нови правомощия и ресурси за тяхното изпълнение;
Вариант Б: Регионално и местно самоуправление. Въвеждане на второ ниво на самоуправление, над общинското на нивото на регионите от ниво 2.

Участниците в дискусията се обединиха около идеята да се търси баланс между предимствата на двата варианта. До края на месец ноември предстои ново експертно обсъждане на концепцията за децентрализация и разработен на тази основа проект на стратегия.
Posted on 09 Nov 2015 by rao
Списък на новоизбраните кметове на общините, членуващи в РАО "Тракия"
Айтос - Васил Едрев, втори мандат
Асеновград – Емил Караиванов, втори мандат
Болярово - Христо Христов, шести мандат
Братя Даскалови - Иван Танев, втори мандат
Брезово - Радньо Манолов, втори мандат
Гурково – Иван Иванов, първи мандат
Гълъбово - Николай Колев, четвърти мандат
Джебел - Бахри Юмер, шести мандат
Димитровград - Иво Димов, втори мандат
Елхово - Петър Киров, трети мандат
Ивайловград - Диана Овчарова, втори мандат
Карлово - Емил Кабаиванов, трети мандат
Карнобат - Георги Димитров, трети мандат
Котел – Коста Каранашев, първи мандат
Кричим - Атанас Калчев, трети мандат
Крумовград - Себихан Мехмед, четвърти мандат
Николаево - Косьо Косев, трети мандат
Опан – Генчо Колев, първи мандат
Павел баня - Станимир Радевски, четвърти мандат
Перущица - Ради Минчев, втори мандат
Поморие – Иван Алексиев, втори мандат
Първомай - Ангел Папазов, четвърти мандат
Садово – Димитър Здравков, втори мандат
Сливен – Стефан Радев, първи мандат
Созопол – Панайот Рейзи, трети мандат
Средец - Иван Жабов, втори мандат
Стралджа – Атанас Киров, първи мандат
Сунгурларе – Васил Панделиев, първи мандат
Твърдица - Атанас Атанасов, втори мандат
Тополовград - Божин Божинов, втори мандат
Тунджа - Георги Георгиев, четвърти мандат
Чирпан - Кичка Петкова, втори мандат
Ямбол - Георги Славов, трети мандат
Posted on 02 Nov 2015 by rao
В 17 от общините, членуващи в РАО "Тракия" избраха кмет на първи тур
В 17 от общините, членуващи в РАО "Тракия" избраха кмет на първи тур. Това са:
община Болярово - Христо Христов, шести мандат, избран с 76.49%
община Братя Даскалови – Иван Танев, втори мандат, избран с 52.38%
община Гълъбово - Николай Тонев, четвърти мандат, избран с 71.70%
община Димитровград – Иво Димов, втори мандат, избран с 58.66%
община Джебел - Бахри Юмер, шести мандат, избран с 70.37%
община Елхово – Петър Киров, трети мандат, избран с 51.70%
община Ивайловград – Диана Овчарова, втори мандат, избрана с 54.15%
община Карнобат – Георги Димитров, трети мандат, избран с 54.66%
община Котел – Коста Каранашев, първи мандат, избран с 53.67%
община Кричим - Атанас Калчев, трети мандат, избран с 70.81%
община Крумовград - Себихан Мехмед, четвърти мандат, избрана с 69.32%
община Николаево – Косьо Косев, трети мандат, избран с 56.27%
община Поморие – Иван Алексиев, втори мандат, избран с 74.29%
община Садово – Димитър Здравков, втори мандат, избран с 71.72%
община Созопол - Панайот Рейзи, трети мандат, избран с 65.43%
община Средец – Иван Жабов, втори мандат, избран с 51.30%
община Ямбол – Георги Славов, трети мандат, избран с 54.84%

Балотаж ще има в останалите 16 общини. На втория тур във всички тези общини досегашните кметове също ще участват в изборната надпревара за нов мандат.
Posted on 28 Oct 2015 by rao
Работна среща в МРРБ
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" участва в тематична дискусия, посветена на изготвянето на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г., на 14 октомври 2015 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На срещата бяха представени резултатите от извършения анализ на процеса на децентрализация на държавното управление и проект на концепция за неговото развитие. Работната група за координация на проекта на стратегия включва областни управители, представители на администрацията на Народното събрание, министерства, Съвета за децентрализация, НСОРБ, регионалните сдружения на общините, научните среди и неправителствения сектор.

Posted on 15 Oct 2015 by rao
РАО “Тракия” с поредна инициатива в сферата на трансграничното сътрудничество
Работна среща с участието на представители на РАО “Тракия”, “ТРАКИЯКЕНТ” и търговските палати в Стара Загора и Текирда се проведе на 11 октомври 2015 г. в Стара Загора. Договорено бе съвместно организиране на поредния пети българо-турски бизнес форум в края на месец ноември 2015 г. Днес делегацията от Турция ще проведе работни срещи в Търговско-промишлена камара – Пловдив и община Първомай.
Posted on 12 Oct 2015 by rao
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!
Уважаеми госпожи и господа кметове,

Приемете най-сърдечните ми поздрави по случай Деня на българската община – 12 октомври!
Мандатите идват и си отиват, но важна е дирята, която остава. Затова на всички вас пожелавам като погледнете назад, да сте горди и удовлетворени от постигнатото, а устремени напред да го надградите!

Честит празник и на вас, уважаеми общински служители!

Бъдете здрави и упорити, и нека с присъщата си енергичност и всеотдайност да успявате да отговорите на все по-високите очаквания на гражданите и завишените изискванията на нормативната уредба, а трудът ви да бъде оценен с достойно европейско заплащане.

От името на РАО “Тракия”:
Проф. Иван Върляков, изп. директор
Posted on 12 Oct 2015 by rao
Публичен форум
Представители на РАО “Тракия” участваха в публичен форум в МРРБ на 5 октомври 2015 г., посветен на проучване на нормативната рамка за гражданско участие в други държави-членки на Съвета на Европа. Целта на форума бе да се обсъдят и анализират от широк кръг заинтересовани страни възможностите за разширяване на участието на гражданите в управлението на местно ниво и изготвяне на предложения за нормативни промени.

Според експертния екип, провел проучването, в България има създадена правна рамка за гражданско участие. Проблемите са в нейното неефективно прилагане на местно ниво, обусловено от няколко фактора: степента на зрялост на местната общност и наличието на гражданска енергия, нагласата на местната власт и доверието между страните. Благоприятното съчетаване на тези фактори може да повиши гражданската активност и участие в самоуправлението на местно ниво.
Posted on 06 Oct 2015 by rao
Работна среща на кметовете в община Сливен
Последната за мандат 2011-2015 г. работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 11 септември 2015 г., в Сливен.
Присъстващите представители на местните власти се запознаха с постиженията на общината-домакин.След интересната презентация за реализираните проекти, те имаха възможност да разгледат обновения център, вековното дърво Стария бряст, което през 2014 г. спечели приза Европейско дърво на годината и късноантичната и средновековна крепост “Туида”, възстановена по проект по ОПРР на обща стойност 5 млн. лв.
Г-н Кольо Милев покани колегите си на 19 септември, когато на сцената на крепостта ще изнесе концерт бившият вокалист на Rainbow и Deep purple Джо Лин Търнър.На кметовете бяха връчени грамоти за принос в развитието на РАО "Тракия" през мандата, а на регионалните медии – за обективност и коректност при отразяване дейността на асоциацията.В края на срещата, присъстващите си пожелаха през следващия мандат да успеят да постигнат всички онези хубави неща за благоденствието на общините и техните жители, за които през този времето и финансовите средства не са били достатъчни.

Posted on 11 Sep 2015 by rao
Регионално сътрудничество в областта на туризма
На 18 юли 2015 г. бе подписано споразумение за регионално сътрудничество в областта на туризма между общините Карнобат, Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Тунджа, Средец, Велики Преслав и Плиска, насочено към разработване на общи туристически маршрути и популяризирането им.След официалната церемония, близо 3000 души присъстваха на историческа възстановка на битката от 20 юли 792 година в района на атракция Маркели между армиите на хан Кардам и на византийския император Константин VI.

Инициативите са част от дейностите по проект “Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция “Средновековен парк Маркели” по ОПРР, реализиран от община Карнобат, в партньорство с РАО “Тракия” и Българска асоциация на туристическите агенции.

В новия си вид историческият обект, в който са инвестирани над 3 млн.лв. европейски средства, се превръща в привлекателен туристически атракцион, където посетителите могат да се докоснат до бита в крепостта между VII и X век. В рамките на крепостта са направени възстановки на средновековна военно-обсадна техника.
Posted on 21 Jul 2015 by rao
15 години АСКО
Представители на РАО “Тракия” участваха в тържество по повод 15-та годишнина от основаването на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините, на 2 юли 2015 г. в община Сливен. Г-жа Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО разказа за историята, настоящето и перспективите за развитие на организацията, чиито основни приоритети са да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане на имиджа на българските общини.Участниците се запознаха с успешни проекти, реализирани от община Сливен. Проведен бе и семинар на тема “Вътрешни комуникации”.

Posted on 03 Jul 2015 by rao
Работна среща на кметовете в община Садово
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 12 юни 2015 г. в община Садово.Сред дискутираните теми бяха етапите на разработването на общинските програми за опазване на околната среда и програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., както и възможностите, които предоставя свободният енергиен пазар за намаляване на разходите за ел. енергия.

Засегната бе и темата за актуалните измененията в Закона за данък върху добавената стойност (обнародвани в ДВ бр.41 от 5 Юни 2015 г.), които дават възможност общините да си възстановят платения ДДС по проектите, свързани с изграждането на т.нар. “водни цикли” по Оперативната програма “Околна среда” 2007-2013 г.

Posted on 12 Jun 2015 by rao
Общо събрание и дискусионен форум в Поморие
Кметове и общински съветници от членуващи в РАО "Тракия" общини участваха в дискусионен форум и годишно отчетно събрание на 24 април 2015 г. в Поморие. С презентация за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране в Югоизточен и Южен централен район се включи г-жа Мариела Червенякова, началник отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район” към МРРБ.Тя представи резултатите от оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на регионалните планове в периода 2007-2013 г. и направи сравнителен анализ по основните социално-икономически показатели в двата района.
По-голямата част от общините, членуващи в РАО „Тракия“ попадат в Югоизточен район за планиране (21), а останалите 12 – в Южен Централен.
Г-жа Червенякова акцентира върху младежката безработица и призова представителите на местните власти да са по-активни и обединят усилията си с МРРБ и останалите ресорни министерства при формирането на политиките за решаване на този всеобщ проблем.

Ръководството на общината-домакин запозна присъстващите с проектите, които се реализират в момента, един от най-значимите от които е реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води и на ВиК мрежата. Председателят на РАО "Тракия" инж. Кольо Милев поздрави кмета Иван Алексиев за това, че Поморие за втори пореден път е заслужила Етикета за иновации и добро управление на местно ниво и пожела на него и екипа му все така усърдно да работят за развитие на общината и усилията им да бъдат оценени и от жителите.На последвалата сесия на Общото събрание бяха представени отчетите на ръководните органи на Асоциацията за изминалата година, приет бюджет и работен план за 2015 г.
РАО “Тракия” ще продължи да работи по следните основни приоритети: Стимулиране на сътрудничеството между общините и обмяната на опит и добри практики; Институционална устойчивост и осигуряване на приемственост в работата на Асоциацията след провеждане на местните избори; Отстояване интересите на общините; Трансгранично сътрудничество; Стимулиране на местното икономическо развитие; Стимулиране на гражданското участие; Прозрачност и публичност.Гости на събранието бяха кметът на Кешан и изпълнителният директор на Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия "ТРАКИЯКЕНТ", Турция.Участниците в мероприятията имаха възможност да разгледат произведени в община Първомай продукти.Най-голям интерес предизвикаха уникални ръчно изработени сувенири (тъкани пана, плъстени картини, фигури и предмети, керамика и др.), които популяризират регион Тракия.

Posted on 27 Apr 2015 by rao
Бизнес форум в община Тунджа
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" участва в бизнес форум, организиран от община Тунджа на 17 април 2015 г. В дискусията се включиха представители на регионалните институции, предприемачи и земеделски производители. Беше представен новият подход за интегрирано териториално развитие "Водено от общностите местно развитие", резултатите от дейността и приоритетите на Местна инициативна група Тунджа, както и възможностите на банковия сектор за осигуряване на проектно кредитиране на земеделските производители от региона.
Мероприятието е част от проявите, посветени на празника на общината и се провежда за единадесета поредна година.
Posted on 20 Apr 2015 by rao
Регионален дискусионен форум
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" участва в регионален дискусионен форум "Възможности за развитие на местните финанси” на 27 март 2015 г. в Несебър, организиран от НСОРБ. Сред дискутираните теми бяха концепция за нов Закон за местните данъци и такси; нефинансирани разходни отговорности, възложени на общините; условия за достъп на общините до ресурсите на държавата за преодоляване на финансови проблеми; промени в системата от трансфери за 2016 г. и др.
Posted on 30 Mar 2015 by rao
Работно посещение в Турция
Делегация от РАО “Тракия”, включваща представители на общините Тунджа, Първомай, Карнобат, Кричим, Крумовград, Братя Даскалови, Садово, Марица и изпълнителния директор беше на работно посещение в Турция от 18 до 20 март 2015 г. Бяха проведени срещи в Текирда и Чорлу с кметове, членуващи в Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ” за обсъждане на дейности за дългосрочно и устойчиво съвместно сътрудничество.Българската делегация се запозна с новото административно устройство на Текирда. Кадир Албайрак, председател на “ТРАКИЯКЕНТ” и кмет на Текирда открои 5 области за сътрудничество, които счита за приоритетни – индустрия, селско стопанство, туризъм, логистика и образование.Постигнати бяха договорености за разработване и изпълнение на съвместни проекти между двете сдружения и членуващите общини по Програмата за трансгранично сътрудничество България –Турция, както и обмен на опит между общинските експерти от отделите, ангажирани с проекти и програми.

Посетени бяха и търговските палати в Текирда и Чорлу, където бяха проведени форуми с участието на български и турски представители на бизнеса.
Posted on 21 Mar 2015 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл.24, ал.1, т.1 от Устава и в съответствие с решение на Управителния съвет от 4 февруари 2015 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините "Тракия" ще се проведе в Поморие, на 24 април 2015 г., от 17.00 часа, в конферентна зала “Капитол” на Гранд Хотел Поморие, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет на РАО "Тракия"
2. Отчет на Контролния съвет на РАО "Тракия"
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. и приемане проектобюджет за 2015 г.
4. Работен план за дейността на РАО "Тракия" през 2015 г.
5. Други
Posted on 20 Feb 2015 by rao
Община Садово вече е член на РАО “Тракия”
Община Садово бе приета за пълноправен член на РАО “Тракия” на проведеното разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете на 4 февруари 2015 г. в община Гълъбово. Председателят на ОбС Садово прие официалните символи на Асоциацията и оцени високо работата й за развитието на междуобщинското сътрудничество.По време на срещата, представителите на местните власти дискутираха актуални въпроси, свързани с реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Разгледан бе и проектът на Закона за допълнение на Закона за публичните финанси. Според участниците в срещата, подготвяните промени са притеснителни и има нужда от сериозен дебат по въпроса. Чрез НСОРБ ще бъдат внесени предложения до МФ, касаещи откриването и прекратяването на процедурата по финансово оздравяване на общини с финансови затруднения, както и правомощията на Комитета за финансово наблюдение.Кметът на общината-домакин запозна колегите си с характеристиките на община Гълъбово, реализираните проекти, инвестиции, социална политика.Взето бе решение Общото събрание на РАО “Тракия” да се проведе на 24 април 2015 г. в Поморие.
Posted on 04 Feb 2015 by rao
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
С пожелания за здраве, благополучие и успехи.
Нека 2015 година бъде по-щастлива, по-добра и спокойна за всички!

Инж. Кольо Милев
Председател на УС на РАО "Тракия"
Posted on 05 Jan 2015 by rao
Делегация от "ТРАКИЯКЕНТ" се срещна с кметове от РАО "Тракия"
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 12 декември 2014 г. в “Парк-хотел Стара Загора”. С цел надграждане на сътрудничеството с Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ” присъства и делегация от Турция, включваща кметовете на Кешан, Чорлу, Хайраболу, Малкара и Пехливанкьой, заместник-кмета на община Текирда и изпълнителния директор.Това бе първата работна среща на двете сдружения след проведената административна реформа в Турция и местните избори през 2014 г. Новоизбраното ръководство на “ТРАКИЯКЕНТ” изрази готовност да продължи културния обмен с общините от РАО “Тракия” и реализирането на съвместни проекти. Обсъдени бяха и възможностите за инвестиции в сферата на селското стопанство и туризма.

Предишния ден делегацията от Турция посети Сливен, където кметът г-н Кольо Милев, който е и Председател на УС на РАО “Тракия” ги запозна с географските, икономически и исторически характеристики на общината. Гостите от южната ни съседка разгледаха Регионалния исторически музей и крепостта “Туида”.
Posted on 13 Dec 2014 by rao
Работна среща на кметовете в община Болярово
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 24 октомври 2014 г. в община Болярово. Сред основните дискутирани теми бе искането за промяна на ПМС 134 на Министерски съвет, касаещо методологията за налагането на финансови корекции по проекти по оперативните програми, така че да бъде въведен принципът на споделената отговорност между бенефициентите и управляващите органи.
За пореден път бе поставен проблемът за определянето на таксата за битови отпадъци от началото на следващата година. Методиката, която общините трябва да използват за целта все още не е приета, а в същото време от 01.01.2015 г. влиза в сила разпоредба на ЗМДТ според която таксата смет не може да се определя на база на данъчната оценка на недвижимите имоти.След заседанието участниците разгледаха изложба “130 години организирано ловно движение в България”.

Posted on 27 Oct 2014 by rao
Участие в заседание на УС на НСОРБ
Представители на РАО "Тракия" участваха в заседание на Управителния съвет на НСОРБ на 9 и 10 октомври 2014 г. в Центъра за обучение на местните власти, с.Гергини. Бяха обсъдени приоритетите за взаимодействие с новите Парламент и Правителство и откритите въпроси по подготовка на нормативните и програмни документи за периода 2014-2020.
Представителите на местните власти ще настояват за провеждане на реална финансова децентрализация чрез законово определяне на общински ДДФЛ за сметка на размера на държавния, без увеличаване на данъчната тежест и за създаване на устойчива нормативна рамка за усвояване на средствата от еврофондовете чрез опростяване на процедурите по кандидатстване, изпълнение, отчитане и разплащане по проектите и гарантиране равнопоставеност на страните в процеса (управляващи органи и бенефициенти).
Тържественото заседание бе част от проявите, посветени на Деня на българската община - 12 октомври.
Posted on 13 Oct 2014 by rao
Кметовете от РАО “Тракия” искат отлагане въвеждането на новата методика за формиране на такса смет
На проведено разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” на 18 юли 2014 г. в община Първомай, участниците поискаха отлагане въвеждането на новата методика за формиране на такса смет. Те категорично подкрепиха становището на НСОРБ, според което преди утвърждаването на методиката, тя трябва да бъде тествана пилотно в групи общини с определени характеристики, за да се оцени реалната й приложимост и обоснованост. Необходимо е и технологично време да се настроят програмните продукти, както и за провеждане на разяснителна кампания сред обществото.По време на срещата, кметът на общината-домакин г-н Ангел Папазов разказа за историята, традициите, социално-икономическото развитие и културното наследство на Първомай. Той заяви: “Трябва да популяризираме историческите и археологически обекти в нашите населени места и да мислим за общ туристически продукт, който да презентираме в страната и чужбина. Убеден съм, че трябва да работим заедно за осъществяването на този проект”.Г-н Папазов показа и продукцията на местни фирми от хранително-вкусовата промишленост.Председателят на Национално движение по приложно колоездене г-н Светослав Кръстев представи презентация за този спорт, който има традиции от 33 години в нашата страна.

След заседанието кметовете от РАО “Тракия” посетиха Арт работилница за български сувенири в Първомай , както и чешката фирма за бетонови изделия ЖПСВ.Posted on 21 Jul 2014 by rao
Работна среща на директорите на сдруженията на общини
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Иван Върляков участва в работна среща на НСОРБ и регионалните сдружения на местни власти от 26 до 28 юни 2014 г. във Варна. Бяха обсъдени общи действия и съгласуваност по ключови за общините въпроси, партньорство при провеждане на Ден на диалога между централната и местна власт, Годишна среща на местните власти и др.

Posted on 30 Jun 2014 by rao
Работна среща на кметовете в Брезово
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 13 юни 2014 г. в община Брезово. Сред основните дискутирани теми бяха възможностите за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична общинска собственост, замразяването на средства по ОП “Околна среда” и “Регионално развитие” и необходимостта от увеличаване на лимита, който могат да теглят общините от фонд ФЛАГ.Обсъдени бяха и различните варианти, свързани с въвеждане на нова методология за определяне на такса смет на база на количество генериран отпадък (например според потреблението на вода и ел.енергия) и как това би се отразило на фирмите и на физическите лица от една страна и от друга - на събираемостта на таксите. За пореден път бе поставен въпросът, че общините трябва да отстояват позицията си за необходимостта да им бъде преотстъпен от държавата процент от данъка върху доходите на физическите лица.Участниците в срещата се запознаха и с комплексен иновационен метод и технологии за намаляване на експлоатационните, ремонтни и инвестиционни разходи на общински, комунални и промишлени системи за производство, пренос и потребление на топлинна енергия.

Следващата работна среща на кметовете от РАО “Тракия” ще се проведе на 18 юли 2014 г. в община Първомай.
Posted on 13 Jun 2014 by rao
Десети бизнес форум в община Тунджа
За десети път община Тунджа организира бизнес форум в рамките на проявите, посветени на празника й – 22 април, Международен ден на земята.
Целта на мероприятието бе да се съберат на едно място представителите на местната власт, бизнеса, науката, неправителствените организации и гражданите и заедно да обсъдят идеи за развитие на общината.
Тази година форумът бе на тема "Общински план за развитие 2014 – 2020 година" и се проведе на 16 април 2014 г. в хотелски комплекс "Ямболен" на Бакаджик. В дискусиите се включи и изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Иван Върляков.
Posted on 17 Apr 2014 by rao
Конференция на РАО "Тракия"
Кметове и общински съветници участваха в конференция, организирана от РАО “Тракия” на 4 април 2014 г. в Гранд Хотел Поморие.
Участниците бяха приветствани от кмета на общината-домакин г-н Иван Алексиев с думите “За мен този форум е уважение и признание като цяло към Поморие, защото асоциацията е работеща, обхваща общини, които действат в много добър синхрон. Това, че избраха Поморие за провеждане на конференцията показва, че се развиваме динамично и имаме потенциал”. Специален гост на форума бе и Областният управител на Област Бургас г-н Павел Маринов.Особен интерес предизвика презентацията на заместник-министъра на околната среда и водите г-н Атанас Костадинов за напредъка по отделните приоритетни оси на ОП “Околна среда” и за предстоящите стъпки в процеса на програмиране на периода 2014-2020 г. Последва дискусия за необходимостта от споделена отговорност по реализацията на най-големите общински проекти, каквито са водните цикли. Г-н Костадинов информира присъстващите, че до момента общата стойност на финансовите корекции по тези проекти възлиза на 113 млн. лв. и МОСВ ще предприеме комбиниран подход за налагането им – за еднакви по тип грешки ще се налага хоризонтална санкция в определен процент.Кметовете настояха още държавата да поеме грижата и за още един наболял проблем на общините - сметищата. Градоначалници и общински съветници са на мнение, че е необходимо национално финансиране за тези проекти, тъй като няма община, която може да покрие изискванията за системите за преработка на отпадъците и изграждането на заводи.

Представителите на Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” към Министерството на регионалното развитие Георги Годинов и Станислава Атанасова споделиха актуална информация за дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и за стартирането на третата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Същият ден беше проведена и сесия на Общото събрание на РАО “Тракия”, на което бяха приети отчетите на ръководните органи на сдружението, бюджет и работна програма за 2014 г. Основните приоритети, по които работи Асоциацията през изминалата година и по които ще продължи дейностите и през следващата са: Повишаване капацитета на местните власти; Трансгранично сътрудничество и стимулиране на местното икономическо развитие; Партньорства; Стимулиране на гражданското участие; Прозрачност и публичност; Институционална устойчивост.По традиция, участниците бяха посрещнати и в кабинета на кмета на Община Поморие, имаха възможност да видят богата културна програма, както и да посетят единствения в България и в Източна Европа специализиран музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морската вода.

Posted on 07 Apr 2014 by rao
Работно посещение в Мадрид
Смесена делегация от РАО “Тракия”, включваща кметовете на общините Сливен, Първомай и Тунджа, изпълнителния директор на Асоциацията и представители на бизнеса беше на работно посещение в Мадрид, Испания от 26 до 29 март 2014 г.
Посетен бе най-големият завод за преработка и рециклиране на отпадъци в Мадрид, където бяха проучени добри практики за прилагане на публично-частни партньорства в сферата на твърдите битови отпадъци и при изграждане на завод за смет.Бяха проведени работни срещи с представители на испанските местни власти от община Мадрид и сателитните общини, които споделиха опита си в предоставяне на комуналните услуги – най-вече в областта на сметосъбирането, сметоизвозването и оползотворяване на ТБО.В програма бяха включени дискусии с представители на бизнеса, които имат интерес към инвестиции в България. Планирано бе да посетят страната ни и на място да се запознаят с характерните особености на региона. Обсъдени бяха и възможностите за съвместни инициативи в областта на ловния туризъм.


Posted on 31 Mar 2014 by rao
Старият бряст в Сливен спечели приза Европейско дърво на годината
Преди минути на официална церемония в Европейския парламент в Брюксел бяха обявени резултатите от конкурса Европейско дърво на годината.
Хилядолетният символ на Сливен победи с голяма преднина конкурентите от Ирландия, Италия, Полша, Словакия, Уелс, Унгария, Франция, Чехия и Шотландия.
На церемонията присъства делегация от община Сливен, включваща представители на общинското ръководство, общественици, журналисти и изпълнители от Ансамбъла за народни песни и танци - Сливен.

Инж. Кольо Милев: "Взехме наградата в сърцето на Европа. Щастлив съм най-вече, защото връщайки се ще зарадваме толкова много приятели на Стария бряст в Сливен и в цяла България. За мен тази награда е уникална възможност да покажем пред Европа и останалите символи на нашия град – като започнем от нашите галерии и музеи, нашата природа и богата история. Поканихме и организаторите на конкурса, а и нашите конкуренти, да посетят Сливен и да се запознаят с наследството на региона и възможностите за туризъм, които предлагаме днес."

РАО "Тракия" благодари на всички общини и партньорски организации, които популяризираха и подкрепиха инициативата.

Честито на община Сливен! Честито на всички българи!
Posted on 19 Mar 2014 by rao
Българо-виетнамски бизнес форум
Регионален бизнес форум на тема “България – Виетнам – перспективи пред двустранното икономическо сътрудничество" се проведе на 18 март 2014 г. в пленарната зала на община Първомай.

Форумът бе организиран от община Първомай в партньорство с РАО “Тракия” и Организацията за евразийско сътрудничество в България.
Посланикът на Виетнам в България г-н Ле Дък Лю представи презентация за страната – направи кратък обзор на икономиката, развитието на инфраструктурата, туризма, чуждестранните инвестиции във Виетнам и дипломатическите отношения с България.В обръщението си към присъстващите г-н Лю каза: “Вярвам, че с висок политико-дипломатически консенсус, с голям потенциал за сътрудничество в много области, традиционните приятелски отношения между нашите две страни ще постигнат огромен напредък в бъдеще и донесат практически ползи за двете страни, за благоденствието и просперитета на всяка нация.”

В срещата се включиха представители на местните власти и бизнеса, неправителствени организации и медии. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в областта на селското стопанство, винопроизводството, етеричномаслени култури, хранително-вкусова и консервна промишленост и др. , а участниците имаха възможност да разгледат и опитат от продуктите на местните фирми.Г-н Ле Дък Лю покани присъстващите на предстоящ бизнес форум на 10 май 2014 г. в София, организиран в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката на България, в който ще участва и Министъра на търговията на Виетнам. Той изрази готовност за подкрепа и осъществяване на регионално сътрудничество както на ниво сдружение, така и с отделни общини, членуващи в РАО “Тракия”.
Posted on 18 Mar 2014 by rao
Общо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл.24, ал.1, т.1 от Устава и в съответствие с решение на Управителния съвет от 7 февруари 2014 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините "Тракия" ще се проведе в Поморие, на 4 април 2014 г., от 17.30 часа, в конферентна зала “Капитол” на Гранд Хотел Поморие, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет на РАО "Тракия"
2. Отчет на Контролния съвет на РАО "Тракия"
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2013 г. и приемане проектобюджет за 2014 г.
4. Работен план за дейността на РАО "Тракия" през 2014 г.
5. Други
Posted on 27 Feb 2014 by rao
Да подкрепим кандидатурата на Стария бряст в кампанията Европейско дърво на годината
Уважаеми кметове, общински съветници, партньори и приятели,

Призовавам ви да подкрепим кандидатурата на Стария бряст в кампанията Европейско дърво на годината. В конкурса участват общо 10 дървета. Конкурентите на Стария бряст са от Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Шотландия, Ирландия, Франция, Италия и Уелс. Сливенският хилядолетен бряст беше определен да представя страната ни след национално гласуване миналата година, организирано от фондация “Екообщност”. Инициатор на номинацията в българския конкурс беше община Сливен.

Можете да гласувате до края на месец февруари 2014 г. на следния интернет адрес: www.treeoftheyear.org

Повече информация за Стария бряст можете да намерите на www.sliven.bg/index.csp?f=OldElm

проф. Иван Върляков
изп. директор на РАО "Тракия"
Posted on 10 Feb 2014 by rao
Работна среща на кметовете в Асеновград
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 7 февруари 2014 г. в Асеновград. Това бе първото посещение в общината, която от декември 2013 г. членува в регионалното сдружение.Специални гости бяха представители на Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция.
Сред дискутираните теми по време на срещата бяха приоритетите от работната програма на сдружението за 2014 г., както и проектите, които общините ще изпълняват по новата публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”.Управителния съвет на РАО “Тракия” награди председателя и изпълнителния директор на “ТРАКИЯКЕНТ” с ръчно изработени уникати за принос в развитието на българо-турското сътрудничество в сферата на местното самоуправление. От страна на турската асоциация също бяха връчени почетни плакети.Взето бе решение следващата работна среща на кметовете да се проведе на 7 март 2014 г. в община Първомай, където участие ще вземат и Министрите на земеделието на България и Йордания, а редовната годишна сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” – на 4 април 2014 г. в Поморие.

Posted on 07 Feb 2014 by rao
Четвърти българо-турски бизнес форум
Делегация от РАО “Тракия” беше на работно посещение на 10 и 11 януари 2014 г. в Текирда, Турция. По време на посещението се проведоха срещи с представители на местните власти, членуващи в Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция и бяха обсъдени възможностите за сътрудничество. От българска страна участие взеха областният управител на област Бургас, народни представители, кметовете на общините Първомай, Кричим и Садово, заместник-кметът на община Сливен, председателите на търговско-промишлените палати в Пловдив, Сливен и Хасково и др.На тържествена церемония изпълнителният директор на РАО “Тракия” връчи на ръководството на “ТРАКИЯКЕНТ” плакети за изключителен принос в развитие на взаимоотношенията между двете асоциации.Проведен бе и четвърти пореден съвместен бизнес форум, в който се включиха 65 предприемачи от България и 97 фирми от европейската част на Турция. Обсъдени бяха възможностите за търговия с хранителни продукти, плодове и зеленчуци, строителни материали, производството и търговия на текстилни стоки и машини, мебели, начини за привличане на туристи и др.

Posted on 14 Jan 2014 by rao
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Посрещаме 2014 година с оптимизъм.
Нека бъдем здрави, по-добри и успешни във всяко начинание!

проф. Иван Върляков
Изп. директор на РАО "Тракия"
Posted on 02 Jan 2014 by rao
РАО “Тракия” разширява регионалното си значение и международния авторитет
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 13 декември 2013 г. в Стара Загора. Бяха приети 2 нови общини, подали документи за членство в Асоциацията – Асеновград и Поморие.Официални гости на срещата бяха Н.пр. д-р Хасан Бармауи – почетен консул на Йордания в България, областният управител на Стара Загора – Живка Аладжова, областният управител на Сливен – Корнелий Желязков и зам.-областният управител на Бургас – Юсеин Мехмед. Те се включиха в дискусиите по проблемите на местните власти и заявиха готовност за сътрудничество и подкрепа при подобряване на диалога с централната власт.

Д-р Бармауи представи резултати от посещение на формираната от РАО “Тракия” делегация през месец ноември в Йордания. Той акцентира върху проведените работни срещи в Министерството на индустрията, търговията и снабдяването, в Министерството на земеделието и Йорданската индустриална камара и изрази надеждата си в бъдеще повече представители на бизнеса от общините, членуващи в РАО “Тракия” да установят контакти с йорданските предприемачи и по този начин да бъде стимулирано местното икономическо развитие. Очаква и повече общини от двете държави да бъдат побратимени и да си сътрудничат, като добри практики в тази област вече имат Сливен, Първомай и Тунджа.

Обсъдена бе публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и възможностите, които предоставя за финансиране на проекти на конкурсен принцип на общини и министерства, които ще доведат до растеж и разкриване на нови работни места. Представителите на местните власти считат, че инициативата е от изключително значение, но чакат да бъде официално приета методиката за оценка на проектните предложения.Следващите разширени заседания на Управителния съвет и работни срещи на кметовете ще се проведат през февруари и март 2014 г. в новоприетите общини.
Posted on 13 Dec 2013 by rao
Кметски двубой в Николаево
При голям интерес премина т.нар. “кметски двубой” в община Николаево, на 5 декември 2013 г.
Въпреки силния вятър и леда, в изключително оспорваната надпревара края язовира в състезание по риболов и за най-хубаво вино собствено производство, се включиха кметовете на Гурково, Павел баня, Брезово, Карнобат, Садово, с.Нова Махала, с.Едрево, ръководството на общината-домакин и др.Всички участници показаха завидни умения, но безапелационното първо място в двете дисциплини спечели кметът на община Карнобат – г-н Георги Димитров, който бе оборудван с такъми последна дума на техниката и донесъл отлежало вино, доказано собствено производство.Макар и извън регламента, по достойнство бе оценено участието и на изпълнителния директор на РАО “Тракия”, проф. Иван Върляков.“Кметският двубой” се провежда за втора година в Николаево. Участниците се обединиха около идеята тази инициатива да стане традиция в рамките на общините, членуващи в Асоциацията, а защо не и на национално ниво.
Posted on 06 Dec 2013 by rao
Делегация от РАО “Тракия” на посещение в Йордания
От 22 до 27 ноември 2013 г. делегация от РАО “Тракия” беше на посещение в Йордания. Инициативата бе организирана от Почетното консулство на Хашемитско Кралство Йордания в София, община Първомай, Българо-Йорданската камара за икономическо сътрудничество и Йорданската индустриална камара. Участие взеха представители на местните власти и бизнеса. В програмата бяха включени работни срещи в Министерството на индустрията, търговията и снабдяването с Н.Пр. Министър Хатем Халауани и в Министерството на земеделието с Н.Пр. Министър Акеф Ал Зоабис и главния секретар г-н Ради Тараунех. Проведена бе и българо-йорданска бизнес среща в Йорданската индустриална камара, срещи с търговски вериги за снабдяване с продукция за йорданската армия и търговски вериги “Jordan consumer service”.Сред дискутираните теми бяха желанието за взаимен стокообмен между двете държави, създаване на смесено предприятие в пристанищния град Акаба, облекчаване на визовия режим, наличие на директен полет Аман – София и др.

На официална церемония бе подписан протокол за побратимяване между общините Първомай и Ажлун.Участниците, включени в делегацията посетиха т.нар. „Българската гора“, дарение от Министерството на земеделието и се запознаха с богатото културно-историческо наследство на региона.

Проф. Иван Върляков връчи почетния знак на Асоциацията на Консула на Йордания в България – д-р Хасан Бармауи. Договорено бе да се проведе българо-йордански бизнес форум в Първомай, на който да бъдат поканени представители на местните власти и бизнеса от всички общини, членуващи в РАО “Тракия”.

Posted on 29 Nov 2013 by rao
Община Поморие подаде документи за членство в РАО “Тракия”
По време на работна среща на кметовете в Кричим на 15 ноември 2013 г., община Поморие подаде документи за членство в РАО “Тракия”. Дневният ред на заседанието включваше дискусия по актуални теми, касаещи местните власти като подготовка на общинските бюджети за 2014 г., готовност за зимата, проверките, извършвани от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" и др.

Кметовете се обединиха около мнението, че общините се поставят в неравностойно положение при реализирането на проектите и налагане на финансови корекции от Управляващите и одитиращи органи и ще търсят съдействие от НСОРБ и другите регионални сдружения да се промени отношението към местните власти като “дежурните виновни” чрез регламентиране в нормативен акт на механизма на споделената отговорност.

Кметът на общината-домакин г-н Атанас Калчев запозна присъстващите с характерните особености на Кричим, реализираните проекти и бъдещи намерения.

Posted on 18 Nov 2013 by rao
Работна среща
Поредна работна среща на ръководствата на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” – Турция се проведе на 15 октомври 2013 г. Присъстваха изпълнителните директори на двете асоциации – проф. Иван Върляков и Синан Четиз, и председателят на Контролния съвет на РАО “Тракия” г-н Ангел Папазов. Обсъдени бяха предстоящите съвместни инициативи до края на 2013 г., част от които са участие в традиционното изложение за урбанизация, озеленяване и градска архитектура, отпадни води и екотехнологии в Истанбул, подготовка на двуезично издание за партньорството между двете сдружения, както и провеждането на българо-турски бизнес форум. Това ще бъде четвърти пореден бизнес-форум, в който се очаква по-широко участие на представители на бизнеса и местните власти от общините, членуващи в двете асоциации.
Posted on 16 Oct 2013 by rao
Ден на диалога
Традиционният Ден на диалога между законодателната и местна власт, организиран от НСОРБ в партньорство с Народното събрание и регионалните сдружения на общини се проведе на 30 септември 2013 г. във всички 28 области.
Тази година инициативата беше под надслов “За конкретни и реални промени в условията за развитие на общините”.

Основният материал, който бе дискутиран от представителите на местните власти с депутатите може да бъде изтеглен от тук

РАО “Тракия” бе партньор при провеждането на Деня на диалога в Сливен. Участие взеха кметът на общината Кольо Милев и неговите заместници, народните представители Галя Захариева и Деян Дечев, областният управител Корнелий Желязков, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, общински служители, представители на НПО, бизнеса, образователни институции и медии.Posted on 02 Oct 2013 by rao
Работна среща на кметовете в Карнобат
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе на 26 септември 2013 г. в Карнобат. Кметът на общината-домакин г-н Георги Димитров изрази задоволство, че именно на празника на града има възможност да посрещне колегите си в обновената преди дни заседателна зала на общината.Празничната атмосфера не попречи на деловото протичане на срещата. Бяха обсъдени мерки за подобряване на законодателството за местното самоуправление, които да бъдат поставени пред депутатите на предстоящия на 30 септември 2013 г. Ден на диалога – преустановяване практиките на законово възлагане на несвойствени функции на общините, поетапно намаляване на трайните и законово предопределени дефицити в общинските бюджети, промени в Закона за публичните финанси, които да създадат среда за децентрализация и финансова самостоятелност на общините, за да провеждат политики съобразно потребностите на гражданите.

В дискусиите се включиха и заместник-областният управител на Бургас г-н Евгени Врабчев, заместник-изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Теодора Дачева, както и кметовете на общините Поморие и Малко Търново, които проявяват интерес към дейността на РАО “Тракия”.Присъстващите участници се запознаха и с характеристиките на модулни био-мембрани инсталации за пречистването на битова и индустриална вода, произвеждани от водеща испанска компания.

Беше взето решение следващото разширено заседание на Управителния съвет на РАО "Тракия" да се проведе на 15 ноември 2013 г. в община Кричим.
Posted on 27 Sep 2013 by rao
Консулът на Йордания с презентация в Първомай
Презентация на тема “Възможности за бизнес в Хашемитско Кралство Йордания пред българските фирми” представи д-р Хасан Бармауи – почетен консул на Йордания в България, на 19 септември 2013 г. в община Първомай. Той акцентира върху привлекателната бизнес среда, наличието на квалифицирани човешки ресурси и индустриални зони в страната.

Особен интерес сред участващите представители на бизнеса и местните власти от региона предизвика информацията за стратегическите сектори за инвестиции в Йордания и за подписаните споразумения за сътрудничество с България.Провеждането на форума бе поредната инициатива на кмета на общината домакин – г-н Ангел Папазов, целяща както икономическото развитие на региона, така и разширяване на партньорството между местните власти в двете държави. Следващи стъпки в тази посока са създаване на смесена комисия за бизнес и инвестиции, посещение в Йордания през месец ноември и побратимяване между общините Първомай и Ажлун.

Posted on 20 Sep 2013 by rao
Музей на магарето в Гурково
Туристически информационен център с Музей на магарето бе открит в Гурково на 4 септември 2013 г. в рамките на честванията, посветени на празника на града. Обектът е изграден по проект по Програмата за развитие на селските райони и цели да бъдат надградени условията за туризъм в общината и популяризиране на уникалната за региона атракция биорали с магарешки каручки. Музейната експозиция включва интересни вещи за магарето - самари, кошуми, дисаги, юзди, рало и др., както и знамена, медали, рекламни материали и снимки от всички ралита през годините.На тържествената церемония присъстваха изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Иван Върляков, зам.-областният управител на Стара Загора Теодора Иванова, кметове и други представители на местните власти от региона.Официално бе открит и кът за деца, с множество люлки, катерушки и други съоръжения за игра, отговарящи на всички изисквания за безопасност.

Posted on 05 Sep 2013 by rao
Работна среща на изпълнителните директори на НСОРБ, ФРМС и регионалните сдружения на общини
Работна среща на изпълнителните директори на НСОРБ, ФРМС и регионалните сдружения на общини се проведе от 24 до 26 август 2013 г. с домакинството на Асоциацията на българските черноморски общини във Варна. Такива срещи се организираха регулярно от 1997 г. до 2007 г. по инициатива на Американската агенция за международно развитие с цел обмяна на опит и добри практики и съвместни действия в подкрепа на местното самоуправление. Добрата традиция бе подновена миналата година.Участниците в срещата се обединиха около 2 основни проблема пред местното самоуправление, по които ще работят приоритетно – липсата на реална децентрализация и следващия програмен период (как да бъдат преодолени констатираните слабости от настоящия период, като например дефиницията за селските райони). Част от тези въпроси ще бъдат поставени и на предстоящия Ден на диалога между централната и местната власт, на който ще бъдат предложени и краткосрочни мерки за подобряване на нормативната среда за дейност на местното самоуправление.
Дискутирано бе и как регионалните асоциации на общини да лобират по-ефективно в защита интересите на членовете си.
Набелязани бяха конкретни форми на сътрудничество между националното и регионалните сдружения при провеждане на годишната среща на местните власти през октомври 2013 г.

Posted on 27 Aug 2013 by rao
Българо-Беларуски бизнес форум
Българо-Беларуски бизнес форум се проведе на 9 август 2013 г. в община Първомай. Срещата бе открита от Министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, който оцени тези форуми като изключително важни за споделяне на опит и иновативни идеи и за насърчаване на взаимноизгодни икономически и търговски контакти.

Кметът на общината-домакин направи презентация за регион Тракия, а дейността на Беларуската универсална стокова борса бе представена от Аркадий Саликов, председател на Управителния съвет. Той разказа за възможностите, които предоставя изградена платформа за електронна търговия, както и че вече е открит склад на беларуска борса в община Габрово.

Освен предприемачи, които желаят съвместни партньорства и сътрудничество, на форума присъства извънредният и пълномощен посланик на Република Беларус в Република България Н. Пр. Владимир Воронкович и кметове на общини, членуващи в РАО "Тракия".По традиция във фоайето на общината бе организирана изложба, на която гостите имаха възможност да се запознаят с дейността на фирмите от региона и да опитат от продукцията им.

Posted on 09 Aug 2013 by rao
Работна среща с представители от Кралство Йордания и Кувейт
Изпълнителният директор на РАО “Тракия” участва на 10 юли 2013 г. в работна среща в община Първомай с представители от Кралство Йордания и Кувейт, които търсят сътрудничество с предприятия от хранително-вкусовата промишленост – млечни продукти, зеленчукови консерви и птицекланици.
Срещата бе инициирана от кмета на общината-домакин г-н Ангел Папазов, който е и Председател на Контролния съвет на РАО “Тракия” и цели подпомагане на местното икономическо развитие в региона.

На подредени щандове във фоайето на общината чуждестранните гости имаха възможност да се запознаят с дейността и да опитат продуктите на 10 фирми.На последвалия форум, почетният консул на Кралство Йордания д-р Хасан Бармауи запозна накратко присъстващите с някои особености на търговията – мита, банкова система, транспорт, сертификати, схеми и др. Освен от Първомай, участие взеха и представители на бизнеса от Сливен, както и кметове на общини, членуващи в РАО “Тракия”.Планирано бе през месец септември повече предприемачи от арабските страни да посетят Първомай, а в края на годината да бъде организиран подобен форум и в Йордания.
Posted on 10 Jul 2013 by rao
Работна среща с Европейската банка за възстановяване и развитие
Кметове и представители на общинска администрация от РАО "Тракия" участваха в работна среща на 5 юли 2013 г. в Първомай, със Стефка Славова - член на Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, отговаряща за България, Полша и Албания. Бяха обсъдени възможностите за предоставяне на кредити за финансиране на общински инфраструктурни проекти.Европейската банка за възстановяване и развитие е създадена по идея на г-дата Митеран и Кол, бивши политици от Франция и Германия, като банка на прехода, за да подпомага развитието на страни, които се нуждаят от финансиране. Седалището на ЕБВР е в Лондон. Финансира европейски инвестиционни банки и огромни по мащаб инфраструктурни проекти. Капиталът на ЕБВР е 30 милиарда евро, като акционерното участие на ЕС е 63%.

Общините работят по проекти чрез фонд "ФЛАГ", като той пък от своя страна се захранва със средства от ЕБВР. Г-жа Славова представи накратко и дейността на фонда.

Posted on 05 Jul 2013 by rao
Разширено заседание на УС и работна среща на кметовете в Тополовград
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 28 юни 2013 г. в Тополовград. Освен кметове и общински служители, присъстваха и представители на Съюза на тракийските дружества в България, който е асоцииран член на РАО “Тракия”.По традиция срещата започна с представяне на общината-домакин. Веселин Камашиков, заместник-кмет на Тополовград разказа за социално-икономическото развитие, култура, традиции и проектите, които се реализират в момента. Обсъдено бе и лошото състояние на транспортната инфраструктура в общината, което сериозно затруднява достъпа до нея.

Основен акцент на дискусиите бе недостигът на финансови средства на общините на фона на нарастващите им дейности, вменени като задължения от държавата, което води от една страна до липса на средства за съфинансиране на проекти, а от друга - до невъзможност за осигуряване на достатъчно и качествени услуги на гражданите. Коментирани бяха несъвършенствата на сега действащата система за разпределение на изравнителната субсидия, както и реалната възможност средствата по фонд ФЛАГ да бъдат изчерпани до месец септември.

Представителите на местните власти за пореден път заявиха необходимостта от нови източници на собствени приходи, които да намалят зависимостта на общините от държавна финансова подкрепа – като например малка част от данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък да остава в общините. По този начин средствата ще бъдат използвани по-рационално в съответствие с особеностите по места.
Отчетени бяха и слабости в сега действащите програми за финансиране на общините.
Тези въпроси ще бъдат поставени на представители на централната власт, които се очаква да вземат участие на планирано заседание на Управителния съвет на 27 септември 2013 г. в Карнобат.

Дискутирана бе и актуалната новина от Брюксел, че за разлика от други страни, на България е отказана възможността да използва неусвоените средства чрез удължаване на крайния срок. Причината – срокът за предоговаряне е изтекъл през месец февруари.

Следващата работна среща на кметовете от РАО “Тракия” ще се проведе на 5 юли 2013 г. в Първомай, където с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие ще се търсят начини за т.нар. “мостово финансиране”, най-вече за дейности по оперативните програми.


Posted on 28 Jun 2013 by rao
Басейнов съвет
Изпълнителният директор на РАО “Тракия” проф. Иван Върляков участва в заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, на 7 юни 2013 г. в Пловдив. Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на Басейновата дирекция при провеждането на политика по управление на водите с цел осигуряване на единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчиво развитие на съответния басейнов район. В неговия състав са включени представители на държавната и териториална администрация, водоползвателите, нестопански организации и научни институти със строго определени квоти и брой.
По време на заседанието бяха приети районите със значителен потенциален риск от наводнения за Източнобеломорски район. Тези райони се определят като част от разработване на Плана за управление на риска от наводнения и за тях на следващия етап ще бъдат разработени карти на заплахата и карти на риска от наводнение, които ще очертаят при три сценария до къде ще бъдат залетите територии и идентифицирани рисковите обекти, които попадат в тях. Дискутирани бяха и стъпките по актуализация на плана за управление на речните басейни и промяната в нормативната уредба, свързана с оценката на състоянието на водите.
Posted on 10 Jun 2013 by rao
Обучение на кметове и кметски наместници
От 6 до 8 юни 2013 г. в Слънчев бряг се проведе обучение на кметове, кметски наместници и общинска администрация от община Тунджа. Целта бе повишаване на административния им капацитет във връзка с техните правомощия и отговорности. Бяха обсъдени актуални проблеми на населените места и добри практики при предоставяне на услуги на жителите и участието им при решаване на въпроси, свързани с развитието на селата.
Обърнато бе внимание на адекватното взаимодействие със специализираните служби при възникване на бедствени събития и в частност – пожари, с цел ограничаване и минимализиране на щетите за населението. Дискутирани бяха правомощията на кметовете и кметските наместници и тяхното практическо прилагане в съответствие със Закона на МВР, както и Наредбата за управление на гробищните паркове на територията на общината и правилата за провеждане на конкурса „Най-чисто населено място”.
Лектори на дискусионните панели бяха изпълнителният директор на РАО "Тракия" проф. Иван Върляков, началникът на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Йордан Събев и началникът на РУ “Полиция” – Тунджа” гл. инспектор Марко Бумбаров.

Posted on 10 Jun 2013 by rao
Работна дискусия по Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнение
Представители на РАО "Тракия" участваха в дискусия, организирана от Басейнова дирекция Източнобеломорски район на 15 май 2013 г. в Пловдив, със заинтересованите страни и обществеността по определените Райони със значителен потенциален риск от наводнения от Басейна на средното течение на река Марица. По време на срещата бяха обсъдени графикът и работната програма и мерките за консултация с обществеността за актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и разработването на Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) за Източнобеломорски район за периода 2015-2021.

Всички документи са публикувани на сайта на Басейнова дирекция Източнобеломорски район www.bd-ibr.org в секцията Консултации за ПУРБ и ПУРН.
Напомняме, че всеки, който е заинтересован от разработването на Плана за управление на риска от наводнение за Източнобеломорски район може да изрази своето становище до 10 юни 2013 г.
Posted on 16 May 2013 by rao
Бизнес форум в община Тунджа
За десета поредна година община Тунджа организира бизнес форум в рамките на честванията, посветени на празника й – Международния ден на земята. Целта на проявата е да се съберат на едно място представителите на местната власт, бизнеса, науката и гражданското общество и заедно да обсъдят идеи за развитие на общината. Тази година форумът беше на тема “Бюджет и икономика по време на криза” и се проведе на 19 април в комплекс “Ямболен” на Бакаджика. Лектор бе проф. д-р Борислав Борисов, а темата е естествено продължение на дискутираните въпроси с него за системите за финансово управление и контрол в общините, на конференцията на РАО “Тракия” на 5 април в Сливен.
По време на форума бе представено управлеl