Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоБасейнов съвет
Изпълнителният директор на РАО “Тракия” проф. Иван Върляков участва в заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, на 7 юни 2013 г. в Пловдив. Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на Басейновата дирекция при провеждането на политика по управление на водите с цел осигуряване на единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчиво развитие на съответния басейнов район. В неговия състав са включени представители на държавната и териториална администрация, водоползвателите, нестопански организации и научни институти със строго определени квоти и брой.
По време на заседанието бяха приети районите със значителен потенциален риск от наводнения за Източнобеломорски район. Тези райони се определят като част от разработване на Плана за управление на риска от наводнения и за тях на следващия етап ще бъдат разработени карти на заплахата и карти на риска от наводнение, които ще очертаят при три сценария до къде ще бъдат залетите територии и идентифицирани рисковите обекти, които попадат в тях. Дискутирани бяха и стъпките по актуализация на плана за управление на речните басейни и промяната в нормативната уредба, свързана с оценката на състоянието на водите.
0 Comments
Posted on 10 Jun 2013 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре