Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоРазширено заседание на УС и работна среща на кметовете в Тополовград
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 28 юни 2013 г. в Тополовград. Освен кметове и общински служители, присъстваха и представители на Съюза на тракийските дружества в България, който е асоцииран член на РАО “Тракия”.По традиция срещата започна с представяне на общината-домакин. Веселин Камашиков, заместник-кмет на Тополовград разказа за социално-икономическото развитие, култура, традиции и проектите, които се реализират в момента. Обсъдено бе и лошото състояние на транспортната инфраструктура в общината, което сериозно затруднява достъпа до нея.

Основен акцент на дискусиите бе недостигът на финансови средства на общините на фона на нарастващите им дейности, вменени като задължения от държавата, което води от една страна до липса на средства за съфинансиране на проекти, а от друга - до невъзможност за осигуряване на достатъчно и качествени услуги на гражданите. Коментирани бяха несъвършенствата на сега действащата система за разпределение на изравнителната субсидия, както и реалната възможност средствата по фонд ФЛАГ да бъдат изчерпани до месец септември.

Представителите на местните власти за пореден път заявиха необходимостта от нови източници на собствени приходи, които да намалят зависимостта на общините от държавна финансова подкрепа – като например малка част от данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък да остава в общините. По този начин средствата ще бъдат използвани по-рационално в съответствие с особеностите по места.
Отчетени бяха и слабости в сега действащите програми за финансиране на общините.
Тези въпроси ще бъдат поставени на представители на централната власт, които се очаква да вземат участие на планирано заседание на Управителния съвет на 27 септември 2013 г. в Карнобат.

Дискутирана бе и актуалната новина от Брюксел, че за разлика от други страни, на България е отказана възможността да използва неусвоените средства чрез удължаване на крайния срок. Причината – срокът за предоговаряне е изтекъл през месец февруари.

Следващата работна среща на кметовете от РАО “Тракия” ще се проведе на 5 юли 2013 г. в Първомай, където с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие ще се търсят начини за т.нар. “мостово финансиране”, най-вече за дейности по оперативните програми.


0 Comments
Posted on 28 Jun 2013 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре