Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоРаботно посещение в Мадрид
Смесена делегация от РАО “Тракия”, включваща кметовете на общините Сливен, Първомай и Тунджа, изпълнителния директор на Асоциацията и представители на бизнеса беше на работно посещение в Мадрид, Испания от 26 до 29 март 2014 г.
Посетен бе най-големият завод за преработка и рециклиране на отпадъци в Мадрид, където бяха проучени добри практики за прилагане на публично-частни партньорства в сферата на твърдите битови отпадъци и при изграждане на завод за смет.Бяха проведени работни срещи с представители на испанските местни власти от община Мадрид и сателитните общини, които споделиха опита си в предоставяне на комуналните услуги – най-вече в областта на сметосъбирането, сметоизвозването и оползотворяване на ТБО.В програма бяха включени дискусии с представители на бизнеса, които имат интерес към инвестиции в България. Планирано бе да посетят страната ни и на място да се запознаят с характерните особености на региона. Обсъдени бяха и възможностите за съвместни инициативи в областта на ловния туризъм.


0 Comments
Posted on 31 Mar 2014 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре