Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоКонференция на РАО "Тракия"
Кметове и общински съветници участваха в конференция, организирана от РАО “Тракия” на 4 април 2014 г. в Гранд Хотел Поморие.
Участниците бяха приветствани от кмета на общината-домакин г-н Иван Алексиев с думите “За мен този форум е уважение и признание като цяло към Поморие, защото асоциацията е работеща, обхваща общини, които действат в много добър синхрон. Това, че избраха Поморие за провеждане на конференцията показва, че се развиваме динамично и имаме потенциал”. Специален гост на форума бе и Областният управител на Област Бургас г-н Павел Маринов.Особен интерес предизвика презентацията на заместник-министъра на околната среда и водите г-н Атанас Костадинов за напредъка по отделните приоритетни оси на ОП “Околна среда” и за предстоящите стъпки в процеса на програмиране на периода 2014-2020 г. Последва дискусия за необходимостта от споделена отговорност по реализацията на най-големите общински проекти, каквито са водните цикли. Г-н Костадинов информира присъстващите, че до момента общата стойност на финансовите корекции по тези проекти възлиза на 113 млн. лв. и МОСВ ще предприеме комбиниран подход за налагането им – за еднакви по тип грешки ще се налага хоризонтална санкция в определен процент.Кметовете настояха още държавата да поеме грижата и за още един наболял проблем на общините - сметищата. Градоначалници и общински съветници са на мнение, че е необходимо национално финансиране за тези проекти, тъй като няма община, която може да покрие изискванията за системите за преработка на отпадъците и изграждането на заводи.

Представителите на Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” към Министерството на регионалното развитие Георги Годинов и Станислава Атанасова споделиха актуална информация за дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и за стартирането на третата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Същият ден беше проведена и сесия на Общото събрание на РАО “Тракия”, на което бяха приети отчетите на ръководните органи на сдружението, бюджет и работна програма за 2014 г. Основните приоритети, по които работи Асоциацията през изминалата година и по които ще продължи дейностите и през следващата са: Повишаване капацитета на местните власти; Трансгранично сътрудничество и стимулиране на местното икономическо развитие; Партньорства; Стимулиране на гражданското участие; Прозрачност и публичност; Институционална устойчивост.По традиция, участниците бяха посрещнати и в кабинета на кмета на Община Поморие, имаха възможност да видят богата културна програма, както и да посетят единствения в България и в Източна Европа специализиран музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морската вода.

0 Comments
Posted on 07 Apr 2014 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре