Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщина Садово вече е член на РАО “Тракия”
Община Садово бе приета за пълноправен член на РАО “Тракия” на проведеното разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете на 4 февруари 2015 г. в община Гълъбово. Председателят на ОбС Садово прие официалните символи на Асоциацията и оцени високо работата й за развитието на междуобщинското сътрудничество.По време на срещата, представителите на местните власти дискутираха актуални въпроси, свързани с реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Разгледан бе и проектът на Закона за допълнение на Закона за публичните финанси. Според участниците в срещата, подготвяните промени са притеснителни и има нужда от сериозен дебат по въпроса. Чрез НСОРБ ще бъдат внесени предложения до МФ, касаещи откриването и прекратяването на процедурата по финансово оздравяване на общини с финансови затруднения, както и правомощията на Комитета за финансово наблюдение.Кметът на общината-домакин запозна колегите си с характеристиките на община Гълъбово, реализираните проекти, инвестиции, социална политика.Взето бе решение Общото събрание на РАО “Тракия” да се проведе на 24 април 2015 г. в Поморие.
0 Comments
Posted on 04 Feb 2015 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре