Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоПубличен форум
Представители на РАО “Тракия” участваха в публичен форум в МРРБ на 5 октомври 2015 г., посветен на проучване на нормативната рамка за гражданско участие в други държави-членки на Съвета на Европа. Целта на форума бе да се обсъдят и анализират от широк кръг заинтересовани страни възможностите за разширяване на участието на гражданите в управлението на местно ниво и изготвяне на предложения за нормативни промени.

Според експертния екип, провел проучването, в България има създадена правна рамка за гражданско участие. Проблемите са в нейното неефективно прилагане на местно ниво, обусловено от няколко фактора: степента на зрялост на местната общност и наличието на гражданска енергия, нагласата на местната власт и доверието между страните. Благоприятното съчетаване на тези фактори може да повиши гражданската активност и участие в самоуправлението на местно ниво.
0 Comments
Posted on 06 Oct 2015 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре