Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоПореден българо-турски бизнес форум
Ръководствата на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” участваха в българо-турски бизнес форум на 27 ноември 2015 г. в Пловдив. Събитието бе организирано под патронажа на Търговско-промишлена камара – Пловдив съвместно с Търговско-промишлена камара Текирдаг, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и KOSGEB Одрин. Това е поредната инициатива, осъществена благодарение на сътрудничеството между сдруженията на местните власти от България и Турция в областта на икономическото развитие на регионите.Представени бяха презентации за бизнес климата и условия за инвестиции в България, както и европейските програми, по които фирмите могат да получат финансиране като бенефициенти или подизпълнители. Акцентирано бе и на първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България-Турция.Особен интерес предизвика представянето на Тракия икономическата зона - първият в държавата район с целенасочена подкрепа от държавата; публично-частна инициатива, в сътрудничество с местните власти и институции: 9 общини (Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски) и 2 клъстъра. В зоната са реализирани както български, така и чуждестранни инвестиции в размер на над 1 милиард евро.
Последваха двустранни срещи по интереси.

Участниците в срещата се обединиха, че за постигане на устойчиво развитие, са необходими съвместни усилия между държавата, общините и бизнеса.

Присъстващите членове на Управителните съвети на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” обсъдиха бъдещи съвместни дейности.

0 Comments
Posted on 30 Nov 2015 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре