Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 15 януари 2016 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 25 март 2016 г. от 11.00 часа в конферентна зала “Загора” на хотелски комплекс “Сити” в Стара Загора, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет на РАО “Тракия”
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия”
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и приемане проектобюджет за 2016 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2016 г.
5. Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”
6. Други
0 Comments
Posted on 29 Jan 2016 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре