Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоФорум в община Първомай
Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 27 май 2016 г. в община Първомай.Сред дискутираните теми бяха вече приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за публичните финанси, които дават възможност на общини в тежко финансово състояние да влязат в процедура по оздравяване и да получат безлихвен заем от правителството. Основните притеснения на представителите на местните власти са свързани с прекалените правомощия, които Законът дава на финансовия министър при прилагането на този механизъм и възможността за субективна преценка при решаването кои общини да получат финансиране.

За пореден път бяха обсъдени проблемите и неяснотите, свързани с предложенията за въвеждането на нова методика за определяне на такса смет – какъв ефект биха имали промените върху физическите и юридическите лица и как новите размери ще се отразят на събираемостта на налога.

След заседанието, кметове и представители на бизнеса участваха във форум, на който бе презентирана дейността на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Той е създаден към Министерството на земеделието и храните на Република България с Постановление на Министерски съвет № 158 от 26 юни 2015 година, като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните, със седалище гр. София.Центърът съдейства за укрепване на двустранното и многостранното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство и храните, чрез определяне и подбор на ключови за тях области и чрез стимулиране на ефективно взаимодействие между икономическите субекти на страните. Центърът е платформа за планиране и насърчаване на изпълнението на реалното сътрудничество между реални лица в селското стопанство - сдружения и фирми, ангажирани в селското стопанство, дърводобива и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области.На специално подредени изложбени щандове, участниците във форума имаха възможността да се запознаят с дейността на фирми и дегустират произведеното в регион Тракия –плодове, зеленчуци, месни и млечни продукти и сладкиши.

0 Comments
Posted on 27 May 2016 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре