Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоБизнес форум в община Тунджа
Изпълнителният директор на РАО "Тракия" участва в бизнес форум на тема "Общинският план за развитие – стратегии, концепции и визия" на 13 април 2017 г. Мероприятието бе част от празничните прояви, посветени на Деня на община Тунджа - 22 април и честване на 30 години от създаването й.Основните акценти в дискусиите бяха текущото изпълнение на Общинския план за развитие на община Тунджа за периода 2014 – 2020 г., възможностите на подхода Водено от общностите местно развитие и стратегиите за местно развитие, както и перспективите на биопроизводството в общината.

През предходния програмен период 2007 – 2013 г., МИГ-Тунджа е реализирала в партньорство с местния бизнес над 60 проекта с осигурен финансов ресурс от над 3 млн. лева. Това нарежда МИГ-Тунджа на първо място сред 35-те функциониращи през периода местни инициативни групи.Подготовката на новата многофондова стратегия на МИГ – Тунджа е към своя край, чрез нея от Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и  Оперативна програма „Околна среда” ще се кандидатства за общ финансов ресурс, на стойност близо 9 млн. лева. Това я прави най-мащабната стратегия за Водено от общностите местно развитие в цялата страна.

Новият подход Водено от общностите местно развитие дава възможност на територията на община Тунджа да бъде изградена и нова инициативна група по Програмата за морско дело и рибарство.

В края на форума представители на бизнеса изказаха своята благодарност към кметът на община Тунджа Георги Георгиев и цялото ръководство за диалогът, ползотворното сътрудничество и подкрепата, които винаги са получавали в лицето на общината.
0 Comments
Posted on 18 Apr 2017 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре