Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО “Тракия”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 13 януари 2017 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 9 юни 2017 г., от 16.00 часа, в читалище “Отец Паисий”, гр. Созопол, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет
2. Отчет на Контролния съвет
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. и приемане проектобюджет за 2017 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2017 г.
5. Други
0 Comments
Posted on 21 Apr 2017 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре