Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО “Тракия”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 12 януари 2018 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 30 март 2018 г. от 11.00 часа в общинска зала “Eлхово”, в град Елхово, ул. “Търговска” 31, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2017 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2017 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и приемане проектобюджет за 2018 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2018 г.
5. Промени в Устава на РАО “Тракия”.
6. Други.


0 Comments
Posted on 20 Feb 2018 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре