Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщина Елхово бe домакин на Общото събрание на РАО "Тракия"
Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” се проведе на 30 март 2018 г. в общинска зала “Eлхово”, в град Елхово. Мероприятието започна с приветствие и представяне на общината-домакин от кмета г-н Петър Киров, който е и член на Управителния съвет на РАО “Тракия”.Дневният ред на Общото събрание включваше отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Бяха направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.В Общото събрание участваха делегатите - кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гости на мероприятието присъстваха представители на партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция (кметовете на Кешан, Чорлу, Буюк Мандра, Визе и Хавса), както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева.По-рано същия ден, в кабинета на кмета на община Елхово се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”.

0 Comments
Posted on 30 Mar 2018 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре