Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО "Тракия"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 13 март 2020 г., отчетно-изборното Общо събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 17 юли 2020 г. от 11.00 часа в конферентната зала на хотелски комплекс “Сити”, в град Стара Загора, адрес: бул. "Патриарх Евтимий" 23, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2019 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2019 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. и приемане проектобюджет за 2020 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2020 г.
5. Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”.
6. Други.
0 Comments
Posted on 15 Jun 2020 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре