Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО “Тракия”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /1/, т.1 от Устава на РАО “Тракия” и в съответствие с решение на Управителния съвет от 28 май 2021 г., Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” ще се проведе на 16 юли 2021 г. от 17.00 часа в конферентната зала на Гранд Хотел Поморие, град Поморие, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2020 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. и приемане проектобюджет за 2021 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2021 г.
5. Други.
0 Comments
Posted on 14 Jun 2021 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре