Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО “Тракия”
Годишно Общо събрание на РАО “Тракия” се проведе на 16 юли 2021 г. в Гранд Хотел Поморие. В дневния ред бяха включени отчетите на ръководните органи, приемане на отчет за бюджета за предходната година и проектобюджет и работен план за 2021 г. Всеобщо бе мнението, че пандемията от коронавирус се е отразила на една от най-активните сфери в дейността на РАО “Тракия” – трансграничното и международно сътрудничество.

Последва дискусия по актуални теми за местните власти, в която се включи и проф. Мария Нейкова, областен управител на област Бургас. Обсъдени бяха необходимостта и възможностите за нови приходоизточници за финансиране на общински дейности, ВиК сектора, поддръжката на общинските пътища и липсата на механизми за санкции и контрол, когато се разбиват от тежка техника и др.В заключение г-н Стефан Радев, председател на УС на РАО “Тракия” и кмет на община Сливен каза: “Отчитаме като много ценно споделянето на опит за решаване на актуални проблеми на местно ниво, както и отстояване на позиции пред органите на централната власт за реална децентрализация. Така, заедно с промените в нормативната база ще имаме възможност да бъдем по-самостоятелни, но едновременно - по-отговорни и отворени за бързо решаване на проблемите в нашите общини.”
0 Comments
Posted on 17 Jul 2021 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре