Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Как сме структурираниУправителни органи:
(съгласно Устава, приет от Общото събрание на 25.04.2001 г., последни изменения и допълнения от 30.03.2018 г.)


Общото събрание е върховният орган на асоциацията. Всяка община е представена от двама делегати - кмета и представител на общинския съвет. В заседанията на Общото събрание всяка община има право на 2 гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно и е компетентно да решава всички въпроси, свързани с управлението и бюджета на асоциацията.

Управителният Съвет се състои от 11 членове, които са избрани от Общото събрание. УС избира от своя състав председател, който представлява асоциацията пред държавни, юридически и физически лица в страната и чужбина.

Контролният Съвет се състои от 2 членове и председател, участващи редовно в заседанията на управителния съвет. КС следи за изпълнение решенията на ОС и УС, контролира управлението на имуществото и финансите на асоциацията и дава становище по годишните отчети.

Изпълнителният състав се ръководи от изпълнителният директор, който организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Назначава административния персонал, стопанисва имуществото на Асоциацията, отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита пред Управителния съвет.Управителен съвет:

Председател:
Стефан Радев
Кмет на община Сливен


Заместник - председатели:
Васил Едрев
Кмет на община Айтос

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

Христо Христов
Кмет на община Болярово


Членове:
Димитър Гавазов
Кмет на община Сунгурларе

Ивайло Крачолов
Кмет на община Чирпан

Калин Калапанов
Кмет на община Брезово

Мария Белчева
Кмет на община Куклен

Николай Митков
Кмет на община Първомай

Николай Тонев
Кмет на община Гълъбово

Себихан Мехмед
Кмет на община Крумовград
Контролен съвет:

Председател:
Атанас Калчев
Кмет на община Кричим


Членове:
Маргарита Стаматова
Председател на Общински съвет Карнобат

Петър Гендов
Кмет на община Елхово
Изпълнителен състав:

Проф. Иван Върляков,
изпълнителен директор

Пенка Славова,
сътрудник "Финансови дейности"За връзка
Начална страница Нагоре